Türkiye istihdam vergisinde lider

Türkiye'nin, 30 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi içinde, istihdam vergilerinin ağırlığı bakımından birinci sırada yer aldığı belirtildi.

ANKARA - Türkiye'nin, 30 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi içinde, istihdam vergilerinin ağırlığı bakımından birinci sırada yer aldığı belirtildi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) hazırladığı rapora göre, işverenlerin işçi adına ödenen gelir vergisi ile işsizlik sigortası dahil, SSK'ya ödediği işçi ve işveren primlerinden oluşan istihdam vergilerinin, "2001'den bu yana olageldiği gibi, 2005'te de şampiyonluğunu sürdürdüğü" ifade edildi.
Rapora göre, Türkiye'de ortalama işçilik maliyetinin yüzde 42.7'si istihdam vergilerine ayrılırken, bu oran OECD genelinde ortalama yüzde 27.7, AB'nin 15 eski üyesinde ortalama yüzde 31.6, ABD'de yüzde 11.9, İrlanda'da ise yüzde 8.1. Vergi ve prim oranının, ABD, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da geçen yıl, bir önceki yıla göre düşerken, Türkiye'de sabit kaldığı ifade edilen raporda, rakip ekonomilerin, işsizliği önlemek için istihdam vergilerini azalttığına dikkat çekildi. Üretim üzerindeki ağır vergi yükünün yeni yatırımları engellediği, kayıt dışını büyüttüğü, rekabet gücünü ve istihdamı zayıflattığı belirtilen raporda, vergi, SSK primi, işsizlik sigortası primi, kıdem tazminatı gibi iş gücü maliyet ödemelerinin, OECD ortalamasına göre belirli sürede indirilmesi istendi.