Türkiye karapara sınavında

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) Türkiye'ye yönelik olarak karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimi bugün başlıyor.

ANKARA - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) Türkiye'ye yönelik olarak karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimi bugün başlıyor.
OECD'de karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi üstlenen Mali Eylem Görev Grubu (FATF), üye ülkeler nezdinde yürütülen üçüncü tur ülke değerlendirmeleri kapsamında Türkiye'yi de büyüteç altına aldı. Geçen yıl Türkiye'yi denetlenecek ülke olarak belirleyen FATF, bu süreçte incelemeye dönük bir dizi hazırlık çalışması yaptı.
Türkiye'de karapara aklamayla mücadeleyi yürüten Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ile koordineli yürütülen bu çalışmalar sırasında, Türkiye'ye karapara aklama ve terörizmin finansmanı konularında OECD kriterlerine göre hazırlanan ve sualname olarak nitelenen 251 soru da yöneltildi.
FATF heyeti Türkiye'de
FATF denetiminin ikinci ayağını da, yerinde inceleme ve değerlendirme raporu oluşturacak. Bu amaçla OECD Mali Eylem Görev Grubu'ndan altı kişilik bir heyet, görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize geliyor. FATF heyetinin bugün başlayacak Türkiye incelemesi, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Bu süre içinde FATF heyeti önce Ankara, ardından da İstanbul'da temaslarda bulunacak.
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar Birliği ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın da içinde yer aldığı 37 kamu ve özel sektör kurumu yetkilileriyle görüşmeler yapılacak.
Görüşmelerde, Türkiye'nin karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sistemi mevzuat ve uygulama yönünden incelenecek. İncelemede, Türkiye'nin mücadelede yeterli yasal düzenlemeye sahip olup olmadığına ve uygulamalarda zaafiyet gösterilip gösterilmediğine bakılacak.
FATF heyeti, incelemelerinin ardından Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Taslak Raporu'nu hazırlayacak. Söz konusu rapor, 17 Kasım'da Türkiye'ye de gönderilecek ve bu defa rapor hakkında müzakerelere başlanacak. Türkiye'ye ilişkin Ülke Değerlendirme Raporu, FATF'ın 2007 yılının şubat ayında gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında görüşülerek, sonuca bağlanacak.
Ülke takibe alınabiliyor
OECD Mali Eylem Grubu'nun ülke değerlendirmeleri, hem OECD hem de uluslararası kuruluşlar açısından büyük önem taşıyor. Ülke Değerlendirme Raporlarının yayımlanmasından sonra düzenlemeleri yeterli görülmeyen ülkeler için 22 aylık bir takip süreci başlatılıyor.
Bu süreçte FATF, söz konusu ülkeden raporda belirtilen eksikleri gidermesini ve gerekli yasal ve uygulamaya dönük düzenlemeleri yapmasını talep ediyor. İlgili ülke, bu süreç içinde yeterli ilerlemeyi göstermezse, FATF, bu ülkeye yaptırım hükümlerinin uygulanmasına dönük bildiri yayımlayabiliyor. Daha ileri aşamalarda ise ülkenin FATF üyeliği askıya alınabiliyor, son aşamada da FATF, ülkeyi üyelikten çıkarabiliyor.