Türkiye kritere daha yakın

Türkiye, 2001'den bu yana hızla Maastricht Kriterlerine yaklaşırken, kriterlere en fazla yaklaştığı alan, toplam borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı oldu.

ANKARA - Türkiye, 2001'den bu yana hızla Maastricht Kriterlerine yaklaşırken, kriterlere en fazla yaklaştığı alan, toplam borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nın 'AB Üyesi Ülkelerde ve Aday Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler' çalışması baz alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye, geçen yıl ulaştığı yüzde 78.4'lük borç stoku rakamıyla yüzde 60'lık referans değerin 18.4 puan bir başka deyişle yüzde 30 üzerinde kaldı. Bundan sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarla, bu oranın tutturulabileceği görülüyor.
Geçen yılki yüzde 10.7'lik oran ile Türkiye, yüzde 2.4'lük kriterin üç kat üzerinde. Enflasyondaki hızlı düşüş, önümüzdeki yıllarda bu kriterin tutturulabileceğini gösteriyor. Türkiye'de, uzun vadeli faizler referans değeri yüzde 2.7 aşıyor. Yüzde 6.4'lük kritere karşılık Türkiye'nin uzun vadeli faiz oranı da geçen yıl yüzde 24.2 civarında seyretti.