Türkiye küreselleşemedi

Türkiye 12 değişik gösterge esas alınarak oluşturulan Küreselleşme Endeksi'nde 62 ülke arasında 56'ncı oldu. Özgürlüklerle güçlü bir bağı olduğu öne sürülen küreselleşmenin ilk sırasında ise özgürlüklerin oldukça sınırlandırıldığı Singapur yer aldı.

WASHINGTON - Türkiye 12 değişik gösterge esas alınarak oluşturulan Küreselleşme Endeksi'nde 62 ülke arasında 56'ncı oldu. Özgürlüklerle güçlü bir bağı olduğu öne sürülen küreselleşmenin ilk sırasında ise özgürlüklerin oldukça sınırlandırıldığı Singapur yer aldı. ABD'li danışmanlık şirketi A.T. Kearney ile Foreign Policy dergisi tarafından ortaklaşa hazırlanan 'Küreselleşme Endeksi' yayımlandı. Türkiye dahil, 62 ülkeyi kapsayan '2005 Küreselleşme Endeksi' ile ilgili raporda küresel entegrasyonun Irak savaşı gibi bazı olumsuz faktörlere rağmen devam ettiği vurgulandı.
ABD dördüncü sırada
Ticaret, maliye, uluslararası siyasi angajman, iletişim teknolojileri ve turizm gibi çok değişik 12 gösterge kullanılarak oluşturulan, 'Küreselleşme Endeksi', ülkelerin ne ölçüde küreselleştiğini gösteriyor. Endeksin kapsadığı 62 ülke, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 96'sını yaratıyor ve dünya nüfusunun yüzde 85'ini barındırıyor. Asya ülkelerinden Singapur, İrlanda'nın üç yıllık üstünlüğüne son vererek Küreselleşme Endeksi'nde bu yıl birinciliğe yükseldi. İrlanda ikinciliğe inerken İsviçre, üçüncü sıradaki yerini korudu. Singapur'a birinciliği sağlayan faktörlerden en önemlisini uluslararası siyasi angajmanı oluşturdu.
Dünyanın tek süper gücü haline gelen ABD, üç basamak yükselerek dördüncü oldu. ABD, internet konusunda birinci olmakla birlikte ticaret, doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası anlaşmalara uyum konusunda gerilerde kaldı. Kyoto Protokolü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Basel Sözleşmesi'ni imzalamayan ABD, bu alanda 62 ülke arasında 57'nci olabildi. Küreselleşme sıralamasında ABD'den sonra Hollanda, Kanada, Danimarka, İsveç, Avusturya ve Finlandiya yer alıyor. Türkiye geçen yıl 55'inci olduğu sıralamada bu yıl bir basamak gerileyerek 56'ncılığa indi.
Yolsuzluğu azaltır
Küreselleşme raporunda küreselleşmeyle siyasi özgürlük arasında güçlü ve olumlu bir bağ bulunduğu savunuldu. Küreselleşmenin siyasilerin dürüst olmasına katkıda bulunduğu öne sürülen raporda, artan entegrasyonun, şeffaflık konusunda en yüksek uluslararası standartların benimsenmesine yol açabileceği, bunun yolsuzluğun azalması ve hükümetlerin etkinliği açısından olumlu bir etkisi olabileceği kaydediliyor.