Türkiye'de 90 çeşit madenin potansiyel değeri 2.5 trilyon dolar

Türkiye'de 90 çeşit madenin potansiyel değeri 2.5 trilyon dolar
Türkiye'de 90 çeşit madenin potansiyel değeri 2.5 trilyon dolar

Dünya bor rezervinin yüzde 72?sine sahip olan Türkiye, bu oranla dünyada ilk sırada bulunuyor. Türkiye bu rezervle dünya tüketimini 400 yıl karşılayabilecek durumda. FOTOĞRAF: ERDİNÇ AKSOY /AA

Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'sinin Türkiye'de bulunduğu, bunların bugünkü piyasa değerinin 2.5 trilyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Türkiye'de yeraltında bulunan en yüksek maden rezervi 15.8 milyar ton ile seramiğin hammaddesi dolomit

ANKARA - Türkiye topraklarının altı doğal hazineyle dolu. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin Türkiye’de bulunduğu, bunların bugünkü piyasa değerinin 2.5 trilyon doların üzerinde olduğu bildirildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) muhtemel rezerv araştırmalarına göre, Türkiye’de yer altında bulunan en yüksek maden rezervi 15.8 milyar ton ile dolomit. İçinde kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat barındıran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan dolomit, nadir ve çok değerli bir kireç taşı olarak biliniyor.
Bunun yanı sıra, Türkiye’de 13.9 milyar ton mermer, 12.3 milyar ton linyit kömürü, 5.7 milyar ton kayatuzu, 1.2 milyar ton yüksek kalorili taşkömürü, 3 milyar ton bor, 1.5 milyar ton ponza, 1.9 milyar ton blister bakır cevheri bulunuyor. Türkiye’nin toplam yer altı maden kaynaklarının bugünkü piyasa değerinin ise 2.5 trilyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.
MTA’nın verilerine göre, yeraltında bulunan diğer madenler arasında 29.6 milyon ton asbest, 82 milyon ton asfaltit, 35 milyon ton barit, 251 milyon ton bentonit, 1 milyar 641 milyon ton bitümlü şist, 88 milyon ton boksit, 3.8 milyon ton cıva, 380 bin ton toryum, 233 milyon ton trona (doğal soda), 9 bin 137 ton uranyum ve 345 milyon ton zeolit bulunuyor. 

Altın rezervi 700 ton 
Araştırmalar, Türkiye’de 700 ton görünür altın rezervi (6500 ton muhtemel rezerv) ve 1926 ton görünür gümüş rezervi bulunduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra 239 milyon ton feldspat, 70 milyon ton fosfat kayası, 4 milyon ton manganez bulunduğu öngörülüyor. Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0.5’i; endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’u, kömür rezervlerinin yüzde 1’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8’i Türkiye’de bulunuyor. Türkiye, 3.8 milyar metreküp işletilebilir mermer, 2.7 milyar metreküp işletilebilir traverten ve 995 milyon metreküp işletilebilir granit olmak üzere 7.495 milyar metreküp doğal taş rezerviyle dünya doğal taş potansiyelinin yüzde 40’ına sahip. Ülkemizde yapılan araştırmalarda 650’ye yakın renk ve dokuda mermer olduğu belirlendi.
Dünya bor rezervlerinin yüzde 72’sine sahip olan Türkiye, bu oranla dünyada ilk sırada yer alıyor ve dünya tüketimini en az 400 yıl karşılayabilecek durumda. Dünyada ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı Trona yatağını işletmek üzere kurulan tesis, yılda 1 milyon ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat üretimi ile dünya tüketiminin yüzde 2.5’unu karşılıyor. AK Parti Siirt milletvekili Afif Demirkıran, ulusal ekonomileri oluşturan en önemli sektörlerden biri olan madenciliğin, başta sanayi olmak üzere, ekonominin tüm sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel girdileri sağladığını, kırsal bölgelerde yeni istihdam imkanları oluşturduğunu söyledi.
Türkiye’de çok çeşitli ve zengin maden rezervleri olmasına rağmen, bu kaynakların çoğunun işletmeye alınamadığını ifade eden Afif Demirkıran, “Türkiye de toprak altında yaklaşık 50 milyar tondan fazla ticari değere haiz çeşitli cins ve özellikte maden bulunuyor” diye konuştu.
Afif Demirkıran, MTA verilerine göre, Türkiye’nin maden kaynakları açısından, dünya madenciliğinde adı geçen 132 ülke arasında üretim değeri itibarıyla 28’inci, maden çeşitliliği itibarıyla da 10’uncu sırada yer aldığını ifade ederek, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin Türkiye’de bulunduğunu ve 60 çeşit madenin de üretiminin yapıldığını kaydetti. (aa)

Bütçesi 102 milyon TL
2002’den önce yılda 15 bin-20 bin metre olan MTA maden arama sondajının, bugün yılda 200 bin metreye, yılda 10-15 milyon TL olan yatırım bütçesinin de 102 milyon TL’ye yükseldiğine dikkati çeken Afif Demirkıran, bunun sonucunda 70 yılda 8.3 milyar ton olan linyit rezervi yüzde 50 artarak 12.3 milyar tonu bulduğunu, yapılacak yeni aramalar sonunda bu rezervin 25 milyar tona kadar çıkabileceğini söyledi.
Demirkıran, Türkiye’nin yılda 250-300 ton altın ithalatıyla dünyada beşinci sırada yer aldığını belirterek, “İthal edilen altının 150 tonu işlenerek tekrar ihraç ediliyor. Ülkemizin yılda altın ithalatına 5-6 milyar dolar ödediği dikkate alındığında, 650 ton görünür ve 6 bin 500 ton muhtemel altın rezervimizin bir an önce ekonomiye kazandırılmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılacak. Toplam altın rezervimizle dünyada ikinciyiz” dedi.