Türkiye'de çalışanlar yöneticilerini sevmiyor

Türkiye'de çalışanlar yöneticilerini sevmiyor
Türkiye'de çalışanlar yöneticilerini sevmiyor

İşyerlerinde tüm yaş grupları yüz yüze görüşmeyi elektronik iletişim teknolojilerinden çok seviyor.

ANKARA - Türkiye’de çalışanlar yöneticilerinden mennun değil. İnsan kaynakları danışmanlık firması Kelly Services tarafından yenibiris.com işbirliği ile yapılan ‘Kelly Global İş gücü Endeksi’ araştırmasına göre, çalışanların yüzde 77’si yöneticisinin yönetim ve ödüllendirme sisteminden memnun değil. Türkiye’de çalışanların yüzde 66’sı da iş yerinde kuşaklar arası çatışma yaşadığını ifade ediyor. Bu konuda Türkiye, araştırmaya katılan diğer ülkeler arasında da birinci sırada yer alıyor.

Kuşak çatışması yoğun
Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 28’i kuşaklar arasındaki farkların iş yerini daha üretken hale getirdiğini, yüzde 41’i üretkenliğe zarar verdiğini ve yüzde 23’ü ise bir fark yaratmadığını düşünüyor. İleri yaştaki çalışanlar (48-65 yaş arası) kuşak farkını diğer yaş gruplarından daha iyi anladıklarını düşünüyor. 30-47 yaş arasındakiler, yaş farklılıklarının üretkenliğe ve verimliliğe pozitif katkı sağlaması hususunda en karamsar grup olarak dikkat çekiyor.
Araştırma genç kuşağın elektronik haberleşmeyi (e-mail, sms, chat) yoğun olarak kullandığını, yine de tüm yaş gruplarının iş yerinde genellikle yüz yüze iletişimi tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Gençler izin ve eğitim istiyor
Araştırmaya göre genç yaştaki çalışanlar, (18-29 yaş arası) çalışmalarının karşılığı yöneticilerinden ödüllendirme olarak, izin ya da eğitim gibi maddi olmayan olanakları daha çok talep ediyor. Yaşla ilgili farklılıklar çalışanların iş yapma biçimlerini de değiştiriyor. Çalışanların yüzde 80’i farklı kuşaklardan iş arkadaşlarıyla çalışırken farklı iletişim yöntemleri uyguladıklarını ifade ediyor.
Kelly Services Ülke Müdürü Derya Türkkorkmaz, araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, işverenlerin verimli bir iş ortamına sahip olabilmeleri için kuşaklararası uyumlu bir denge yaratmaları gerektiğini özellikle vurguladı. (aa)