Türkiye'de çekilen yabancı film teşvik edilecek

ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, Başbakanlığa alınacak araçlarda ÖTV ve KDV uygulanmaması ve yabancı filmlere teşvik verilmesini öngören yasa kabul edildi. Yasa şu düzenlemeleri içeriyor:
* Yabancı film yapımcıları, Türkiye’de film çekmeleri için vergi iadesiyle teşvik edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılarca satın alınacak mal ve hizmetlere ödenen KDV, iade olunacak.
* Başbakanlık merkez teşkilatına motorlu taşıt alımları KDV ve ÖTV’den istisna olacak.  Öğrenci yurtlarına, bedelsiz verdikleri hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10’unu geçmemek üzere KDV istisnası tanınacak.

Lüks konuta yüzde 18 vergi
* Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde ise yüzde 18 KDV alınacak. 
* 2014’e kadar; cep telefonlarının ithalinde gösterilen tutar üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan ÖTV, 40 liradan az ise orana göre hesaplanan vergi yerine, her bir cep telefonu için 40 lira vergi alınacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı sıfıra kadar indirebilecek, üç katına kadar artırabilecek.
* Elektrik dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tarhiyatlar, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları terkin edilecek. Terkin, herhangi bir ihtilaf yaratılmamak ve yaratılan ihtilaflardan vazgeçilmek şartıyla, olacak. (Radikal)