Türkiye'de her yedi haneden biri ekonomik yardım alıyor

Türkiye'de her yedi haneden biri ekonomik yardım alıyor
Türkiye'de her yedi haneden biri ekonomik yardım alıyor

Yerel seçimlerden önce kömür ve beyaz eşya yardımları sıkça konuşuldu. Kömür yardımı Türkiye çapında yapılmaya devam ediyor. FOTOĞRAF: TAYLAN YILDIRIM / DHA

TÜİK'e göre, Türkiye'de hanehalklarının yüzde 14.6'sı, 2008'de ayni ya da nakdi yardım aldı. Yardım alan hanehalklarının yüzde 59.4'üne akraba, komşu ve benzeri yakınları, yüzde 29.8'ine fon, yüzde 21.4'üne de belediyeler yardım sağladı

ANKARA - Kişi başı milli geliri 10 bin 436 doları bulsa da Türk halkı yardımsız yaşamayaz halde.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de hanehalklarının yüzde 14.6’sı, başka bir deyişle her yedi haneden biri 2008 yılında ayni ya da nakdi yardım aldı. Yardım alan hanehalklarının yüzde 59.4’üne akraba, komşu ve benzeri yakınlar, yüzde 29.8’ine Soysal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve yüzde 21.4’üne de belediyeler yardım sağladı.
Söz konusu grup içinde, 2003 yılında akraba komşu ve benzeri yakınlardan yardım alanların oranı yüzde 66.5, SYDTF’den yardım alanların oranı yüzde 16.2, belediyelerden yardım alanların oranı da yüzde 8.8 düzeyindeydi. 

Yakacak yardımı artıyor

Yardım türlerine bakıldığında da yardım alanların 2003’te yüzde 8.5 olan yakacak yardımı alırken, bu oran 2008’de yüzde 30.8’i buldu. TÜİK’in 2008 yılı ekim ayında 2 bin 878 örnek hanede, 6 bin 465 kişiyle gerçekleştirdiği ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ kapsamında, hanehalkı yaşam koşulları da değerlendirildi. 2008 yılında ayni veya nakdi yardım alan toplam hanehalkı oranı yüzde 14.6 belirlendi. Bu hanehalklarının yüzde 36.1’ini aylık geliri 450 lira ve altında olanlar oluşturdu. Gelir dilimlerine göre 451-700 TL aylık geliri bulunanlar, yardım alanların yüzde 29.4’ünü, 701-900 lira arasındakiler yüzde 13.4’ünü, 901-1.500 lira arasındakiler yüzde 16’sını, 1.501-2.500 lira arasında geliri olanlar da yüzde 3.7’sini oluşturdu. 

Eş-dost yardımı başta

Yardım alanların yüzde 1.5’inin ise aylık geliri 2 bin 500 liranın üzerinde. 2008 yılı içinde yardım alan hanehalklarından yüzde 59.4’ü, yardımı akraba, komşu gibi yakın çevreden temin ettiğini belirtti. Bu grupta yer alanların yüzde 29.8’i Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan, yüzde 21.4’ü belediyelerden, yüzde 3.7’si gönüllü kişi ve kuruluşlardan, yüzde 1.7’si de müftülükten yardım aldığını ifade etti.
2008 yılı içinde yardım alan hanehalklarından yüzde 52.2’si nakit paradan faydalanıyor. Yardım alan halkın yüzde 33.1’i yiyecek, yüzde 30.8’i yakacak, yüzde 12.2’si kira, yüzde 8.7’si giyecek, yüzde 3.8’i de diğer yardımlardan faydalanıyor. Yardım kaynağına bakıldığında, akraba, eş-dost yardımının başta geldiği görülüyor.
Belediye ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  Fonu’ndaki (SYDTF) artış ise dikkati çekiyor. Bu çerçevede, nakdi veya ayni yardım alan hanehalkları içinde 2003 yılında belediyeden yardım temin eden hanehalklarının oranı yüzde 8.8 düzeyindeydi. Bu oran, 2004’te yüzde 14.4’e, 2005’te 15.3’e yükseldi.
2006 yılında yüzde 13.1 olarak belirlenen yardım alanların oranı, 2007’de yüzde 20.3, 2008’de yüzde 21.4 oldu.
Yardım alanlar içinde, SYDTF’den yardım sağlayanların oranı da 2003’te yüzde 16.2 idi. Bu grupta, 2004’te 9 puan artışla yüzde 25.5’e çıkan yardım alanların oranı, 2005’te yüzde 22.6, 2006’da yüzde 24.3, 2007’de 29.1 ve 2008’de de yüzde 29.8 olarak tespit edildi. Hanehalklarından yardım alanlar içinde, gönüllü kişi ve kuruluşlardan yardım alanların oranı 2004 yılında, 2003 yılına kıyasla 9.9 puan artış gösterdi ve yüzde 12.8’e çıktı. (aa)