'Türkiye'de yoksulluk sınırının altında emekli maaşı yok'

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, en düşük maaşın, Emekli Sandığı'nda 543, Bağ-Kur'da 306 ve SSK'da 424 YTL olduğunu söyledi. DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın sorularını yanıtlayan Unakıtan...

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, en düşük maaşın, Emekli Sandığı'nda 543, Bağ-Kur'da 306 ve SSK'da 424 YTL olduğunu söyledi. DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın sorularını yanıtlayan Unakıtan, Bağ-Kur'lulara ödenen en düşük aylığın 1. gelir basamağı için 306,41, en yüksek emekli aylığının ise 24. gelir basamağı için 1.031,29 YTL olduğunu ifade etti.
Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre, tarım alanında kendi hesabına çalışanlar için ödenen en düşük emekli aylığı 1. gelir basamağı için 202.75 YTL, en yüksek emekli aylığı 24. gelir basamağı için 561 YTL. SSK'nın ödediği en düşük emekli aylığı 424,56 YTL, en yüksek emekli aylığı ise 1.184,22 YTL.
DİE'nin, açlık ve yoksulluk sınırlarını hane halkı büyüklüğüne göre ayrı ayrı açıkladığını belirten Maliye Bakanı Unakıtan, bu çalışmaya göre, 2002 yılı itibarıyla; hane halkı sayısına göre (1 ila 10 kişi için) açlık sınırının 59 ila 230 milyon TL, yoksulluk sınırının ise 137 ila 535 milyon TL arasında değiştiğini kaydetti. Emekli aylıklarının hesaplanmasında hane halkı sayısının herhangi bir önemi ve anlamı bulunmadığını ifade eden Unakıtan, şunları kaydetti:
"Bu nedenle DİE'nin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı ile sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli aylıklarının sağlıklı ve anlamlı bir mukayesesi yapılamamaktadır. Bunda, emekli maaşıyla geçinen aile fertlerinin bilinmemesinin de önemli etkisi vardır. Ancak, emeklinin kendisi açısından sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan emekli aylıklarına bakıldığında açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alan hiçbir emeklinin olmadığı görülmektedir."