Türkiye'nin en 'gerilimli' yeri

Türkiye'yi saran elektrik şebekesi, Ankara-Gölbaşı'ndaki Milli Yük Tevzi Merkezi'nden (MYTM) 24 saat izlenip düzenleniyor. Türkiye'deki 39.8 bin mW kurulu gücün 33.5 bin mW'lık bölümünün dahil olduğu sistem sayesinde, hangi saatte nerede, ne kadar elektrik tüketildiği, nerede arıza olduğu anlaşılıyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Türkiye'yi saran elektrik şebekesi, Ankara-Gölbaşı'ndaki Milli Yük Tevzi Merkezi'nden (MYTM) 24 saat izlenip düzenleniyor. Türkiye'deki 39.8 bin mW kurulu gücün 33.5 bin mW'lık bölümünün dahil olduğu sistem sayesinde, hangi saatte nerede, ne kadar elektrik tüketildiği, nerede arıza olduğu anlaşılıyor. Şebekenin beyni sayılabilecek merkez, saatlik, günlük, aylık ve yıllık üretimler ile tüketimleri takip edip dengeleme sistemiyle sorunların giderilmesinde önemli rol oynayacak. Merkezdeki uzmanlar, bir sonraki günkü elektrik tüketim talebini yüzde 99'luk bir doğrulukla tespit ediyor.
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin (DUY) yürürlüğe girmesinin ardından yurt çapındaki elektrik şebekesinin yönetildiği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) bağlı olan Milli Yük Tevzi Merkezi kapılarını Radikal'e açtı.
175 üniteden bilgi geliyor
Merkezdeki, devasa sinoptik panoda, Türkiye genelinde dengeleme birimindeki tüm santraller, bu santrallerin üretim ve iletim üniteleri ayrıntılı şekilde yer alıyor. Pano, 24 saat takip ediliyor. Haber yapmak için dün merkezin çalışmalarını izlediğimiz sırada Afşin Elbistan B Santralı'ndaki 300 megavatlık bir ünite saat 10.20'de, Soma B Termik Santralındaki bir ünite de 11.25'te devre dışı kaldı. Buna karşılık 10.47'de Sakarya Nehri üzerinde kurulu Gökçekaya hidroelektrik Santralı (HES) devreye alındı.
Panoda yeşil görünen Kemerköy Santralı'ndaki iki ünitenin, bacaları bakıma alındığı için devre dışı olduğu, haftaya iki ünitenin de devreye alınacağı söylendi.
Herhangi bir santralın üretim birimindeki arıza halinde panodaki göstergeler de yanıp sönerek sinyal veriyor. Panoda şu an, Türkiye'nin elektrik üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan santral ve bunlara bağlı 175 ünitenin verileri görülebiliyor. Türkiye genelinde ise bu şekilde irili ufaklı 535 ünite bulunuyor. Hedef, bilgi toplanan ünite sayısını 175'in üzerine çıkarmak. İşleyişle ilgili bilgi veren Milli Yük Tevzi Merkezi Daire Başkanı Hüseyin Onay, elektrik ihtiyacının aya, güne ve saate göre değiştiğine dikkat çekerek, üretimle tüketim arasındaki oranı ifade eden elektrik frekansının 50 hertz olması gerektiğine işaret etti. Onay, 49.8-50.2 aralığının tolere edilebildiğini, ancak bunun altında önlem alınması gerekeceğini söyledi. Yetkililer, yeni sistemle ihtiyaç fazlası elektriği sisteme vermekten kaçınan otoprodüktörlerin elektrik vermeye başladığını belirtti.
Üretici ile tüketici arasında köprü
TEİAŞ Elektrik Piyasası Daire Başkanı Ünal Terzi'nin verdiği bilgiye göre, DUYçerçevesinde 1 Ağustos'ta uygulamaya konulan sistem şöyle işliyor: Sistem işleticisi TEİAŞ adına MYTM, her ay üreticilerden bir sonraki ayın elektrik üretim projeksiyonunu alıyor. Diğer taraftan da meteorolojik veriler, önemli maçlar gibi donelerle ertesi gün Türkiye'de ne kadar elektrik tüketileceğini saat saat belirleyerek, internet veya telefon yoluyla elektrik üreticilerine, 'hangi saatte, hangi fiyattan, ne kadar elektrik verebileceğini' soruyor. Elektrik üreticileri birbirlerinin hangi saat için ne kadar fiyat verdiğini bilmiyor. Merkez, sisteme elektrik satmak isteyenlerin fiyat tekliflerini en ucuzdan, en pahalıya doğru sıralayarak kimin hangi saatte, ne kadar elektrik üreteceğini belirliyor ve ortalama fiyatları ilan ediyor.
Dünkü elektrik fiyatları saat 1'de 115.37 YKr; 2'de 92.96; 3'te 83.59; 4, 5 ve 6'da 75.70; 7'de 77.65; 8'de 98.69; 9'da 128.16; 10 ve 11'de 144.13; 12'de 144.24; 13 ve 14'te 144.13; 15 ve 16'da 144.22; 17'de 149.13; 18'de 149.50; 19'da 118.12; 20'de 84.0; 21'de 105.99; 22'de 119.59; 23'te 134.56 YKr ve 24'te de 115.37 YKr oldu.