Türkiye'nin gücü kayboldu

Türkiye ekonomisinin, 1997-2004 arasında en fazla dış ticaret yapılan ve aralarında Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Malezya, Polonya, Tayland ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 15 ülkeye karşı önemli ölçüde rekabet güçü kaybettiği belirlendi.

ANKARA - Türkiye ekonomisinin, 1997-2004 arasında en fazla dış ticaret yapılan ve aralarında Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Malezya, Polonya, Tayland ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 15 ülkeye karşı önemli ölçüde rekabet güçü kaybettiği belirlendi.
Merkez Bankası Danışmanı Zafer Yükseler, Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Malezya, Polonya, Tayland, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, Yunanistan, Brezilya ve İtalya'nın Türkiye'ye karşı rekabet gücünü fiyat ve döviz kuru farklılığını dikkate alıp hesapladı.
Söz konusu 15 ülkenin 1997'de 100 olan rekabet gücü endeksi, 2004 yılında tüketici fiyatlarına göre 133.6'ya, toptan eşya fiyatlarına göre 130.2'ye yükseldi. Her iki fiyat endeksine göre de 15 ülke Türkiye'ye karşı en yüksek rekabet gücüne 2004 yılında ulaştı.
Türkiye son yıllarda işgücü verimliliğini artırarak, fiyat ve döviz kuru dezavantajının bir kısmını telafi edebildi. İşgücü verimliliğine göre düzeltilmiş toptan eşya fiyatları bazlı rekabet gücü endeksine göre Türkiye son üç yılda, Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Malezya, Polonya, Tayland, İngiltere ve Rusya'ya karşı daha fazla rekabet gücü kaybına uğradı. Rekabet gücü kaybı nedeniyle Türkiye, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine karşı gittikçe artan oranda dış ticaret açığı verdi.
Araştırmada rekabet gücünü etkileyen faktörlerin gelişimiyle ilgili olarak şu görüşler yer aldı:

  • 1997-2004 döneminde, 15 ülkenin tüketici ve toptan eşya fiyatları endeksindeki ortalama yıllık artışlar, sırasıyla, yüzde 6.7 ve yüzde 5.4 olarak gerçekleşirken, bu oranlar Türkiye'de sırasıyla, yüzde 46.7 ve yüzde 45.0 oldu.
  • Türkiye 15 ülke arasındaki fiyat farklılıkları, 1997-2002 döneminde hızla yükselirken, 2003-2004 döneminde önemli yavaşlama gösterdi. Türkiye'deki enflasyon oranlarının son iki yılda hızla 15 ülke ortalamasına yaklaşması bu gelişmede etkili oldu.
  • 15 ülkede istihdam yılda ortalama yüzde 1 oranında büyüme gösterdi. Türkiye'deki istihdam artışı ise yüzde 0.5'te kaldı. Söz konunu ülkelerde verimlilikte Türkiye'den yüksek oldu.