Türkiye'nin hâlâ çok borcu var

IMF ve Dünya Bankası'nın bir ülkenin çok borçlu olup olmadığını ölçmek için kullandığı 4 temel göstergeden ikisine göre Türkiye hâlâ çok borçlu konumda bulunuyor.

ANKARA - IMF ve Dünya Bankası'nın bir ülkenin çok borçlu olup olmadığını ölçmek için kullandığı 4 temel göstergeden ikisine göre Türkiye hâlâ çok borçlu konumda bulunuyor. 10 yıllık sürede Türkiye'nin dış borçları yüzde 101.7 oranında artış gösterdi.
Türkiye'nin dış borç geri ödemesi de bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 30.2 milyar dolara yükseldi. Dış borcun ulusal gelir içindeki payının yüzde 50'yi, ihracat içindeki payının yüzde 275'i, borç geri ödemelerinin ihracat içindeki payının yüzde 30'u, faiz ödemelerinin ihracat içindeki payının da yüzde 20'yi aşması çok borçluluk göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, ulusal gelirinin yüzde 51.7'si düzeyinde dış borca sahip.