Türkiye'nin istisnası hazır

Türkiye-AB müzakerelerinde istisna konuları netleşmeye başladı. Ulusal Program'da en yoğun istisna talep edilecek alanlar, "taşımacılık, tarım, vergilendirme ve malların serbest dolaşımı" olarak belirlendi.

ANKARA - Türkiye-AB müzakerelerinde istisna konuları netleşmeye başladı. Ulusal Program'da en yoğun istisna talep edilecek alanlar, "taşımacılık, tarım, vergilendirme ve malların serbest dolaşımı" olarak belirlendi.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) araştırmasına göre, AB'ye katılan 10 yeni üye ülke toplam 102 konuda, Bulgaristan ve Romanya ise toplam 35 konuda AB'den istisna aldı. Diğer ülkelerin istisna aldığı toplam 50 konu
ise Türk mevzuatında yürürlükte bulunuyor. DPT, AB'ye yeni üye
olan 10 ülke ile Bulgaristan ve Romanya'nın AB'ye katılımına dair anlaşmalarda yer alan istisnaları araştırdı. Buna göre, AB'ye katılan 10 yeni üye toplam 102 konuda, Bulgaristan ve Romanya ise 35 konuda istisna aldı. Bunlar ağırlıkla tarımda olurken, bu alanda yeni üyeler 38, Romanya ve Bulgaristan da beş istisna aldı. Çevre alanında 12 ülkenin aldığı istisna adedi 31'i bulurken, taşımacılık politikalarında 13, sosyal politika başlığında da 10 istisna tanındı.
14 mevzuat yürürlükte
İstisna tanınan mevzuatla ilgili Türkiye Ulusal Programı incelendiğinde Program'da karşılığı bulunmayan mevzuat sayısı 32, yürürlükte olduğu belirtilen topluluk mevzuatı sayısı da 14 olarak belirlendi. Programın kapsadığı dönemde, yürürlüğe girmesi beklenen topluluk mevzuatı sayısı
1 Nisan 2005 tarihinin öncesinde 36, 1 Nisan 2005 tarihinin sonrasında 23 adet, yoğun yatırım gerektirmesi nedeniyle, yürürlük tarihi yatırımlar ile paralel tespit edilmesi gereken Topluluk mevzuatı sayısı da beş adet olarak belirlendi. Diğer bir ifadeyle diğer ülkelerin istisna aldığı toplam 50 mevzuat, Türk mevzuatında yürürlükte bulunuyor.
Özel düzenlemeler var
Ulusal Program'da, yeni üyelerin katılım anlaşmasında istisna alınmayan 'şirketler hukuku, ekonomik ve parasal birlikle istatistik' başlıklarında özel düzenleme yapıldığı görülüyor. Ancak, istisna alınan hizmetlerin serbest dolaşımı, balıkçılık, sosyal politika ve istihdam, enerji ile telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında, programda özel düzenlemeye gidilmediği belirlendi. 10 yeni ülke ile iki aday ülkenin aldığı 110 istisnaya karşılık, Türkiye'nin 2003 Ulusal Programı'nda, istisna talep edilecek mevzuat sayısı 145 oldu. En yoğun istisna talep edilecek alanlar taşımacılık, tarım, vergilendirme ve malların serbest dolaşımı. Ayrıca programda, 12 müktesebat başlığı altında, toplam 145 topluluk mevzuatının karşılığı Türk mevzuatının yürürlüğe girişi bakımından özel ibareler var. Mallar, kişiler ve sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, rekabet politikası, tarım, taşımacılık politikası, vergilendirme, ekonomik ve parasal birlik, istatistik, çevre ve gümrük birliği altında, 145 topluluk mevzuatından 112'sinin müzakere sürecinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor.