Türkiye'nin rekabet gücü arttı

İsviçre'nin önde gelen araştırma kurumlarından International Institute for Management Development'ın (IMD) 'Dünya Rekabet Gücü 2005' raporu, bir yılda Türkiye'nin, rekabet gücünü önemli oranda artırdığını ortaya koydu.

ANKARA - İsviçre'nin önde gelen araştırma kurumlarından International Institute for Management Development'ın (IMD) 'Dünya Rekabet Gücü 2005' raporu, bir yılda Türkiye'nin, rekabet gücünü önemli oranda artırdığını ortaya koydu. IMD'nin 2004 listesinde 60 önemli ekonomi arasında 55'inci sırada yer bulabilen Türkiye, 2005 değerlendirmesine göre yedi basamak ilerleyerek 51.293 puanla 48'inciliğe yükseldi. Türkiye'nin geride bıraktığı ülkeler arasında, 50'nci Yunanistan, 51'inci Brezilya, 53'üncü İtalya, 54'üncü Rusya ve 57'nci sırada yer alan Polonya da var. IMD'nin rekabet gücü listesinde 100 puan alan ABD, bu yıl da ilk sırada. 93.073 puanlı Hong Kong ikinci, 89.679 puanlı Singapur da üçüncü oldu.
Ekonomik performans, kamu verimliliği, özel sektör verimliliği ve altyapıdan oluşan dört ana başlık altında 314 kriterin dikkate alındığı rekabet gücü sıralamasında, ülkeler yanında Almanya'dan Bavyera, İspanya'dan Katalonya ve ve Çin'den Zhejiang gibi bazı bölge ve eyaletlere de yer verildi. Rapora göre Türkiye, geçen yıl makroekonomik verilerindeki iyileşme ve özel sektörün verimliliğindeki artışla sıralamada yedi basamak ilerleme başarısını gösterdi. Türkiye'nin olumlu puan kazandığı kriterler arasında, doğrudan yabancı sermaye girişinde kaydedilen hızlı artış, reel faizlerdeki düşüş, turizmdeki canlanma, gayri safi yurtiçi hasılasında güçlü büyüme ile ihracat ve istihdam artışı yer aldı. Türkiye'nin 60 ekonomi arasında rekabet açısından arka sıralarda kaldığı kriterler ise işsizlik oranı, tek haneye indirilmesine rağmen enflasyon, önemli oranda artmasına rağmen kişi başına milli gelirin görece düşük kalması, cari açığın boyutu, TBMM'de kadın milletvekilinin az olması, bütçe açığı, bütçe içinde faiz ödemelerinin aldığı pay, teknoloji ihracatının yetersizliği ve okuma yazma oranının düşük kalması olarak gösterildi.