Türkiye'ye övgü var

Rekabet sempozyumunda konuşan Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Vorkink: Kamu müdahalelerinin de etkisiyle teşebbüslerin daha rekabetçi olması engelleniyor.
Vorkink, "Türkiye rekabet alanında dönüşüm sağlayabilirse 'küresel bir rekabetçi güç' ve 'Avrupa'nın kaplanı' olabilir. Ancak atılması gerekli adımlar var" diye konuştu.

ANKARA - Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Andew Vorkink, Türkiye'nin rekabet alanında dönüşümü sağlayabilmesi halinde 'küresel rekabetçi güç' ve 'Avrupa'nın kaplanı' olabileceğini söyledi. Türkiye'de haksız rekabete kamunun yol açtığını savunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, bürokrasinin bölgesel ve sektörel devlet yardımlarıyla ilgili yasa tasarısının önüne yetkisinin 'Y'sini bırakmak istemediğini ileri sürdü.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Rekabet Kurumu ve Dünya Bankası'nca yürütülen 'Rekabet Politikası ve Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi: Sektörel Kurumsal ve Hukuki Çerçeve' projesinin telekomünikasyon, elektrik, hava taşımacılığı ve hızlı tüketim mallarıyla ilgili ara sonuçları dünkü sempozyumda açıklandı. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, sermayenin 15 saniyede dünyada beş tur attığını ve en kârlı yerde yatırım yaptığını belirterek, "Böylesine baş döndürücü rekabet ortamında avantajı yakalayan güçlenir, avantajı kaybeden geriye düşer. Dünya ile rekabet eden ülke olmak zorundayız" dedi.
'Kamu müdaheleci'
Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Vorkink, yatırım ortamının iyileştirilmesinin ekonominin büyümesine ivme kazandırdığını ve verimliliği artırdığını, ancak kamunun müdahalelerinin de etkisiyle teşebbüslerin daha rekabetçi olmasını engellediğini gözlediklerini aktardı. Türkiye'nin son zamanlarda pek çok alanda ilerleme kaydettiğini vurgulayan Vorkink, "Hâlâ bazı mücadele alanları var" dedi. Vorkink, çok daha fazla yatırım için etkin rekabet politikasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin en etkin çalışan kurumlarından birinin OECD'nin de saptadığı gibi Rekabet Kurumu olduğunu ve Dünya Bankası'nın da bunu desteklediğini söyledi. "Atılması gereken adımlar" olduğuna işaret eden Vorkink, ekonomide rekabeti sürekli kılmak gerektiğini vurguladı.
Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Vorkink, aynı nitelikteki ülkeler GSMH'sının yüzde 5'i kadar yabancı sermaye çekerken, Türkiye'de bu oranın yüzde 1'lerde seyrettiğini, bunun girişimci ruh dikkate alındığında Türkiye'nin ikilemi olduğuna dikkat çekti.
Vorkink, düzenlemeler sonrasında Türkiye'de bir işletmenin dokuz günde açılabilir hale geldiği örneğini verirken, bunun için Macaristan ve Slovakya'da 52, İspanya'da 108 günlük süre gerektiğini, ancak Türkiye'nin rekabetçi ülkelere göre diğer alanlarda olumsuzlukları bulunduğunu ifade etti.
'Rekabet pek sevilmiyor'
Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Vorkink, rekabet için önlem alması halinde mevcut potansiyelin olumlu yönde kullanılacağını vurgulayarak, "Türkiye bu objektifleri başararak ve dönüşümü sağlayarak küresel rekabetçi güç ve Avrupa'nın kaplanı olabilir" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mikroekonomik düzeyde rekabetin pek 'sevilmediğine', ancak ekonominin çıkarı için sağlıklı rekabet ortamının şart olduğuna dikkat çekti. Rekabet Kurumu'nun altyapı ve yetki anlamında güçlendirilmesi, rekabet kavramının kamuyu da kapsaması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Ekonomide haksız rekabet sadece şirketler arasında değil, kamu kurumları tarafından çıkarılmaktadır" dedi.
Bu nedenle bölgesel ve sektörel devlet yardımlarını izleyen yasanın bir an önce çıkarılmasını isteyen TOBB Başkanı, "Bürokrasi eline geçmiş yetkinin 'Y'sini bile bırakmak istemediğinden bu yasanın önüne duvar örmüş durumda" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, hükümetin siyasi iradesini ortaya koyması ve AB standartlarında bir yasanın hızla çıkarılmasını beklediklerini ifade ederken, "Tüm dünyada bölgesel ve sektörel yardımlar verilmektedir, ancak bu tür yardımların tespitinde, kapsamlı ve ciddi kriterler uygulanmaktadır" dedi. Hassasiyetlerinin Türkiye'deki iş ortamında 'Fair Play' isteminden kaynaklandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Özel sektörde iş ortamını düzenlemek isteyen kamu kesimi, niye aynı çabayı kendisi için göstermekten kaçınıyor, anlamıyoruz" diye konuştu.
'İkinci lig yordu'
TOBB Başkanı, yapısal reformların aksatılmadan hızla tamamlanmasını ve iş ortamının iyileştirilmesi talebini vurgularken, "Teşvikler çözüm olsaydı, 2001 öncesinde olurdu" eleştirisini yaptı.
İşçisinden memuruna, girişimcisinden siyasetçisine tüm Türkiye'nin ikinci ligde top koşturmaktan yorulduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bizim yerimiz fakir ve mutsuzlar ligi değil. Dünyanın en güçlü 10 ülkesinin top koşturduğu gelişmiş ülkeler ligidir" dedi.
Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, işleyen bir hukuk sistemini, özellikle yabancı yatırımcılar için 'olmazsa olmaz' koşul gösterirken, aksaklıkların, yatırımcıyı gelmekten vazgeçiren önemli güvensizlik kaynağı olduğunu söyledi. Parlak, rekabet politikasının önemli bir ayağı olan 'Devlet Yardımlarının Denetimi Sistemi'nin uygulamaya geçmesinin, dış yatırım bakımından cazibesini artırmada önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.