Türkler krizde rüşvet de verir, hediye de

Türkler krizde rüşvet de verir, hediye de
Türkler krizde rüşvet de verir, hediye de

Rüşvete en töleranslı ülke seçilen Türkiye?yi yüzde 44 ile Rusya yüzde 43?le Çek Cumhuriyeti takip etti.

Ernst&Young'ın Avrupa Yolsuzluk Anketi'ne göre Türk katılımcıların yüzde 53'ü kriz döneminde iş alabilmek için rüşvet verilebileceğini düşünüyor. Avrupa'da bu oran yüzde 25'e kadar iniyor. Türkiye 22 Avrupa ülkesi arasında rüşvete en çok tolerans gösteren ülke

İSTANBUL - Önde gelen Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young’ın yaptığı anket, kriz döneminde Türklerin ayakta kalabilmek için rüşvete büyük oranda başvurabileceğini gösteriyor. 22 Avrupa ülkesinde yapılan ankete Türkiye’den katılanların yüzde 53’ü, ekonomik darboğaz yaşanan dönemlerde ayakta kalabilmek için mevcut/yeni işler için para vermeyi kabul edilebilir buluyor. Rüşvet konusunda Avrupalıların ise yüzde 25’i olumlu yanıt veriyor.
Ernst&Young’ın Avrupa Yolsuzluk Anketi 2009 sonuçları, Ernst&Young Türkiye Genel Müdürü Osman Dinçbaş ve Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü Sorumlu Ortağı Dilek Çilingir’in katıldığı basın toplantısıyla açıklandı.

Rusya ikinci sırada
Ankete ülkeler bazında bakıldığında Türkiye’nin rüşvete en toleranslı bakan ülke olduğu görünüyor. Türklerin yüzde 53’ü ‘rüşvet veririm’ derken en yakın ülke olan Rusya’da oran yüzde 44’e çıkıyor. Çek Cumhuriyeti yüzde 43 ile üçüncü, İspanya ise yüzde 38 ile dördüncü sırada bulunuyor. İş alabilmek için hediye verme konusunda da Türkiye en yakın ülkeden 10 puan yüksek görünüyor.

Eğlence de bir seçenek
Ankette yer alan ‘ekonomik darboğaz yaşanan dönemlerde ayakta kalabilmek için hangisi sizce kabul edilebilir?’ sorusuna Türk katılımcıların yüzde 53’ü ‘mevcut/yeni işler için para vermek’, yüzde 49’u ‘mevcut/yeni işler için şahsi hediye vermek’, yüzde 32’si ise ‘mevcut/yeni işler için eğlenme olanağı sunmak’ yanıtını verdi. Avrupa’da ise bu soruya verilen cevap sırasıyla yüzde 25, yüzde 24 ve yüzde 19 oldu. Avrupa’daki katılımcıların yüzde 41’i ise soruya ‘hiçbiri’ dedi.

Yönetime güvenmiyorlar
‘Şirketinizde yolsuzluk riskinin hangi nedenle artmayacağını düşünüyorsunuz?’ sorusunu Türk katılımcıların yüzde 56’sı ‘Yönetime güvenmiyorum’ şeklinde yanıtlarken, yüzde 41’i süreç ve prosedürlerin yeterli olduğunu belirtti.
Türk katılımcıların yüzde 29’u yolsuzluğun en çok üst kademe yönetiminde gerçekleşebileceğine inanırken, Avrupa’da bu oran yüzde 42’ye çıktı. Aynı soruya ‘orta kademede’ diyenlerin oranı yüzde 25, ‘alt kademe yönetim/çalışanlar’ diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

Yolsuzluk artacak
Araştırma, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 22 Avrupa ülkesinde 2 bin 246 şirket yöneticisi ve çalışanların görüşleri alınarak gerçekleştirildi. Ankete göre; Avrupa çapında katılımcıların yüzde 55’i kurumsal yolsuzluğun önümüzdeki birkaç yılda artacağına inanırken, yüzde 46’sı çok uluslu şirketlerde çalışan çoğunlukla orta kademe ve genç yöneticilerin oluşturduğu 102 Türk katılımcının yüzde 67’si de aynı fikri paylaşıyor. Türkiye’den ankete katılanların yüzde 56’sı yönetime güvenmedikleri için önümüzdeki birkaç yıl içinde yolsuzluk riskinin artacağına inanırken, yüzde 52’si şirket yönetiminin yolsuzlukla mücadeleye odaklanmadığını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 41’i süreç ve prosedürlerin yetersiz olduğunu dile getiriyor. (Radikal)

Herkes ‘yolsuzluk artacak’ diyor
Ernst&Young’ın 22 Avrupa ülkesinde yaptığı Avrupa Yolsuzluk Anketi 2009’a göre neredeyse tüm katılımcı ülkeler gelecekte şirketlerdeki yolsuzluk olaylarının artacağını düşünüyor. Batı Avrupa’da katılımcıların yüzde 54’ü, Orta ve Doğu Avrupa’da ise yüzde 55’i yolsuzlukların artacağını belirtiyor. 

Hollanda rüşvete uzak
Söz konusu Avrupa ülkelerine bakıldığında ise en yüksek oran yüzde 76 ile Yunanistan’da bulunuyor. Yunanistan’ı yüzde 68 ile Macaristan izliyor. Yüzde 67 ile üçüncü ve dördüncülüğü de Ukrayna ile Türkiye alıyor. Yolsuzluğun artmasını en az bekleyen ülkenin ise yüzde 31 ile Hollanda olduğu görülüyor.