Türkler sevdiği işi yapamıyor

Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş., Türkiye'nin istihdam ve işsizlik profilini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptırdı.

İSTANBUL - Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş., Türkiye'nin istihdam ve işsizlik profilini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptırdı. Consultancy& Research Center (CRC) tarafından gerçekleştirilen 'E-İş ve İK Siteleri' başlıklı araştırmada, İstanbul, Ankara ve Bursa illerinden 18-45 yaş arasındaki 600 kişi ve çeşitli firmalardan 200 insan kaynakları (İK) yöneticisiyle yüz yüze görüşüldü. Araştırmaya göre, Türk insanının yüzde 63'ü sevdiği meslekte çalışmıyor.
İş arayanlar çoğunlukla yazılı basını ve İK sitelerini takip ediyor. En çok kullanılan iş arama kanalını yüzde 79 oranıyla yazılı basın ilanları oluşturuyor. Bireylerin internet üzerinden iş arama sürecini giderek daha fazla benimsediğinin ortaya çıktığı araştırmada, online İK sitelerini takip edenlerin oranı yüzde 73 olarak belirlendi. Daha geleneksel bir yöntem olan tanıdık vasıtasıyla iş bulma seçeneğini tercin edenlerin oranı ise yüzde 56 çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 41'i de firmaların kendi web siteleri üzerinden iş başvurusunda bulunduklarını belirtti.
En az kullanılan yöntemlerse yüzde 29 oranıyla firmaya yazılı başvuru, yüzde 9 oranıyla İK danışmanlık firmaları aracılığıyla iş arama ve yüzde 67 ile diğer seçenekler olarak belirlendi. Araştırmaya göre, internet üzerinden iş arayanların yüzde 77'si İK sitelerini ziyaret ediyor. İş değiştirmeyi düşünenlerin yüzde 82'si, iş arayanların ise yüzde 74'ü de İK sitelerini kullanıyor.
Çalışanlar iş arıyor
Araştırmada, Türkiye'deki genel işsizlik durumuyla ilgili veriler de belirlendi. Buna göre, son dönemde 18-45 yaş grubu arasındaki işsizlerin oranı yüzde 42'ye ulaştı. Halen bir işte çalışanların da yüzde 37'si aktif olarak iş arıyor. Çalıştığı işyerinde kendisini güvende hissetmediği için iş arayanların oranıysa yüzde 19. Yenibiriş araştırmasına katılanların yarıya yakını (yüzde 41), arayış sürecinde dil eğitimi almayı tercih ettiğini belirtirken, önemli bir kısmı da (yüzde 34) mesleki eğitim kurslarına katıldığını ifade etti. İşsiz olanların yüzde 12'si iş bulma umudunu yitirdiğini dile getirdi.
Öte yandan umutsuzluğun arkasındaki nedenleriyse 'uzun süredir iş aranması', 'niteliklere uygun iş bulunamaması' 'işsizliğin artması', 'deneyim sahibi personel aranması' oluşturdu.
Araştırmada, işsiz kalma sürelerine ait veriler de elde edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 49'u, 7-12 ay arası sürede iş bulduğunu ifade etti.