TÜSİAD, IMF'den daha iyimser çıktı, 'Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 4.1 küçülür' dedi

TÜSİAD'ın raporunda ekonominin bu yıl yüzde 4.1 küçüleceği belirtildi. IMF, ekonomi için yüzde 5.1 daralma tahmini yaparken hükümetin beklentisi yüzde 3.6

İSTANBUL - TÜSİAD’ın Konjonktür Değerlendirme Raporu’nda, ekonominin yüzde 4.1 daralacağı tahmini yer aldı. TÜSİAD tarafından üç ayda bir yayımlanmakta olan Konjonktür Değerlendirme Raporu’nun yeni sayısı açıklandı. TÜSİAD Başekonomisti Dr. Ümit İzmen ve Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan raporda 2009 yılı tahminleri güncellendi. Raporda, 2009 yılı beklentileriyle ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelere yer verildi:

Eski rakam yüzde 1.9’du
“Ocak ayında yayımlanan TÜSİAD Konjonktür Raporu’nda, 2009 yılında ekonominin yüzde 1.9 daralacağı tahminine yer verilmişti. Küresel ekonomideki gelişmeler olumsuz seyrini korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin temel varsayım IMF anlaşmasının kısa sürede sonuçlandırılacağı üzerineydi. Şimdiye kadar geçen zamanda bu doğrultuda bir adım atılmamış olması, 2009 yılı temel büyüklüklerini olumsuz yönde etkilemiştir. 2009 yılı nisan tarihi itibarıyla elde olan son verilere göre yapılan güncelleme sonucu ekonomideki daralmanın daha şiddetli olacağı görülüyor. 2009 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki daralmanın  yüzde 20’yi aşmış olduğu dikkate alındığında, 2009’un ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 13 civarında daralmış olduğu tahmin ediliyor. Yerel seçimlerin geride bırakılmış olması ve mart ayında açıklanmış olan önlem paketleri, nisandan sonra ekonomideki olumsuz gidişatın derinleşmesini engelleyecektir. IMF ile anlaşmanın da önümüzdeki dönemde tamamlanacağı varsayılıyor. Bu durumda, ikinci çeyrekten itibaren ekonomideki daralmanın şiddetinin azalacağı düşünülüyor. Ekonomi yılın son çeyreğinde büyümeye geçse de toparlanma yavaş olacaktır. Yılın bütünü için baktığımızda ekonominin yüzde 4.1 küçülmüş olacağı hesaplanıyor.”
IMF’nin yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu’nda, Türkiye ekonomisinin, bu yıl yüzde 5.1 küçülmesi ve 2010’da yüzde 1.5 büyümesi bekleniyordu. Hükümetin beklediği küçülme oranı ise yüzde 3.6’ydı. AB Komisyonu ise Türkiye için küçülme tahminini yüzde 3.7 olarak açıklamıştı.

Vergi gelirleri azalıyor
Enflasyonun, Merkez Bankası öngörüleri doğrultusunda şekilleneceği, yıl ortalaması enflasyon oranının yüzde 6.5 olduğu belirtilen raporda, krize karşı alınan maliye politikası önlemlerinin, bütçe harcamalarında artışa yol açmışken ekonominin daralmasının vergi gelirlerini azalttığı kaydedildi. Bu durumun bütçe üzerinde baskı yarattığı, bütçe açığının GSYH’ya oranının yüzde 5.6 olacağı hesaplanan raporda, şöyle denildi:
“Düşen hammadde fiyatları ve ekonomideki şiddetli daralma, dış ticaret açığını düzeltici etki yapıyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş, cari işlemler açığında yüzde 25 civarında bir iyileşmeye yol açmıştır. Yılın ilk yarısında, yurtdışı ve yurtiçi talebin çok düşük olmasına bağlı olarak, ihracat ve ithalatın hızla daralmış olduğu hesaplanmaktadır. İkinci yarıda ise yurtiçi talebin kıpırdanacağı ve stok erimesi nedeniyle ithalatın bir miktar hızlanacağı düşünülüyor. Böylece yıl toplamında ithalat 138, ihracat 103, cari işlemler açığı ise 13 milyar dolar olacaktır. Cari işlemler açığının GSYH’ya oranının yüzde 2 civarına ineceği ve IMF anlaşmasının yapılacağı varsayımı altında, kurlarda ilk çeyrekte görülen değer kaybının yılın kalanı için söz konusu olmayacağını düşünülüyor. Yıl sonuna kadar reel kurun mevcut seviyesini koruyacağı beklenmiyor. Yıl sonu dolar kuru tahmini 1.63 TL civarında.” (Radikal)