Tüzmen: DTÖ tartışılır hale geldi

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Cenevre'de yapılan ve 50 ülkeden bakanın davetli olduğu toplantısında görüşmeler çıkmaza girdi. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bu kez de anlaşma sağlanamaması halinde DTÖ'nün varlığının tartışılır hale geleceğini söyledi.

ANKARA - Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Cenevre'de yapılan ve 50 ülkeden bakanın davetli olduğu toplantısında görüşmeler çıkmaza girdi. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bu kez de anlaşma sağlanamaması halinde DTÖ'nün varlığının tartışılır hale geleceğini söyledi. DTÖ'nün Cancun'da yapılan bakanlar toplantısının tam bir başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra 2005 yılında Hong Kong'da yapılan toplantıda uzlaşma eğilimine girilmişti. Görüşmeleri tıkayan ana konuda gelişmiş ülkeler, tarım ihracatında iç desteklerin düşürülmesi konusunda belli tavizler vermişlerdi.
Özellikle tarımda iç desteklerin azaltılması konusunda en çok eleştirilen ABD'nin, seçim dönemine girilmesi nedeniyle sessiz kalması tepkilere neden oldu.
Tüzmen, görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesinin çok olumsuz bir durum olacağını belirtti. Eğer temmuz sonuna kadar bir uzlaşma sağlanamazsa DTÖ'nün büyük bir yara alacağını, bundan sonrasının daha zor olacağını belirten Tüzmen şöyle devam etti: "Özellikle gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin talebi olan tarım ihracatında iç desteklerin kaldırılması isteğini dikkate almalıdırlar. Bunu yapmamaları halinde gelişmekte olan ülkelerin dünya tarım ticaretinde gelişmiş ülkelerle rekabeti mümkün değildir. Gelişmiş ülkelerin bu konuda adım atması halinde DTÖ'deki tıkanıklık önemli ölçüde çözülür. Ve gelişmekte olan ülkeler iç pazarlarını açarlar. Bunlar yapılmazsa dünya ticareti açısından çok olumsuz durum ortaya çıkar."