TZOB: Besicilik desteği genişletilmeli

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2009 yılı hayvancılık destekleri konusunda, hayvan başına destekte beş baş uygulamasının kaldırılması, yem bitkileri desteğinde en az 10 dekar şartının beş dekara indirilmesi ve sözleşmeli besicilik desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, 2009 yılı hayvancılık destekleri konusunda açıklama yaptı. Hayvancılık desteklerinin 2008’de köklü değişikliğe uğradığını, geçen yıl uygulama başlamadan hayvancılık desteklerinde Bakanlar Kurulu Kararı’nın bir yılda dört kez, uygulama tebliğinin ise üç kez değiştiğini anlatan Bayraktar, “Bu tür değişikliklerin üreticinin önünü görmesini engellediğini, piyasanın güvenini olumsuz etkilediğini” söyledi.
TZOB Başkanı, hayvancılık desteklerinde önemli gördükleri hususları şöyle sıraladı: “Hayvan başına destekte beş baş uygulaması kaldırılmalı. Bu uygulamadan 1163 sayılı yasayla kurulan kooperatifler tek işletme sayılarak faydalanabilirken, 5200 sayılı yasa ile kurulan üretici birlikleri bu kapsama alınmamıştır, dolayısıyla bu birliklere üye olan üreticilerimizi mağdur etmiştir. Hayvan başına ödenecek desteklemelerde baz alınan beş baş uygulaması kaldırılmalı, küçük işletmeleri de destekleyecek politikalar hayata geçirilmeli. (aa)