Üç çocuklu ailelere vergi indirimi geliyor

Üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı. İşyerinde kurulan kreş ve anaokuluna ilişkin giderler vergiden yüzde 100 indirilecek.
Haber: NEŞE KARANFİL - nese.karanfil@radikal.com.tr / Arşivi

TBMM’ye sunulan gelir vergisi reformunda üçüncü çocuk için asgari geçim indirimi yüzde 10’a çıkarıldı. Daha önceki düzenlemede, eş için yüzde 50, ilk iki çocuk için yüzde 7,5 diğer çocuklar için yüzde 5’ti. Yeni tasarıda ise eş ve ilk iki çocuk kısmı aynen kalırken, üçüncü çocuk indirimi yüzde 5’ten 10’a çıkarıldı. Ayrıca kreş ve anaokulu faaliyetinde bulunacak olan veya mevcut işletme içersinde çalışanların çocuklarına bakım amacıyla kurulan kreş ve anaokuluna ilişkin kuruluş ve yapım giderleri yüzde 100 oranında indirilebilecek. 

Çocuk tanımı değişiyor 

Yeni gelir vergisi kanununda çocuk tanımı mükellefle oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup da 25 yaşını doldurmamış çocuklar olarak tanımlanıyor. Bu tanıma yeni olarak ana veya babasını kaybetmiş kendisinin ya da eşinin kardeşi ile çocukları dahil ediliyor.
Gelir vergisi tasarısında gayrimenkul sermaye iradına yeni tanımlar eklendi. ‘Her türlü elektronik ortam ve alan adları’ artık gayrimenkul sermaye iradı sayılacak. İnternet ortamında alanların kiraya verilmesi üzerinden kira vergisi verilmesi gerekecek. 

Beyanname sınırı 188 bin lira 

Tasarıda beyanname vermek için sınır 188 bin lira olarak belirlendi. Bu sınır vergi dilimlerinde yer alan tarifeler dikkate alınarak belirlendi. Yasa tasarısında gelir vergisi dilimleri içindeki en yüksek 4. gelir dilimindeki ücretliler için yer alan tutarın iki katı esas alındı. Bu da 94 bin lira. İki katı yani 188 bin liraya denk geliyor.
Tasarıya göre mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, senarist; mucitlerin, hat, tezhip, ebru, resim-heykel, beste, nota halindeki eserleri, şiir, kitap , roman ve hikâyeler, bilimsel araştırma ve incelemeler röportaj, radyo ve televizyon senaryolarından elde edilen hasılatlar gelir vergisinden istisna olacak. Ancak bu gelirler 188 bin lirayı aşarsa beyanname verecekler. 

İstisnalar daraltılıyor 

Evini satanların istisnası daraltılıyor. İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazancın yüzde 40’ı, 3 tam yıldan sonra yüzde 50’si, 4 yıldan sonra yüzde 60’ı, 5 yıldan sonra yüzde 75’i istisna olacak. İkamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer kazancında istisna olacak. Kişiler arsa payını devrederken tek konut alırlarsa yine istisnaya girecekler. Bu istisna uygulanırken mükellefin yanı sıra eş ve çocukları da dikkate alınacak. Yani bir kişi kendine ev, eşinin üstüne ev almışsa istisnadan yararlanamayacak.
Özel inşaat işleri ticari kazanç sınıfına alınıyor. Kat karşılığı inşaat işlerini inşaat işi dahil başkasına yaptırılan inşaatlarda hasılatın müteahhit ile paylaşılmasının kararlaştırılması halinde faaliyetin arsa sahibi yönünden de ticari faaliyet olduğunu gösterecek. Yani evini müteahhide veren bir kişi alacağı daireler ya da işyerleri açısından ticari kazanç elde etmiş sayılacak. 

İçkinin reklamı yok ama.. 

Son çıkan Torba Kanun ile alkollü içkilerin her türlü reklamı yazaklanmıştı. Mevcut gelir vergis kanununda alkollü içki ve sigara ile ilgili verilen ilanların yüzde 50’si kazançtan indirilebiliyordu. Tasarıda ilan ve reklam giderleri kapsam dışına çıkarıldı.
Türkiye ’de kalma süresi 3 tam yılı aşan işadamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek.
2006 yılında kurumlar vergisi yasasında yer alan vergi cennetlerinden yapılacak ödemelerden yüzde 30 vergi kesintisi alınmasına yönelik düzenleme tasarıya alındı. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkelerin listesinin yayımlanması gerekiyor. 

Futbolcuya yüzde 25 vergi

Ücret tanımı içinde sporcular, teknik direktörler, transfer ücreti, prim tazminat da alındı. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, uzlaştırmacılara, spor hakemlerine ve her türlü jüri üyelerine ödenen veya sağlanan paralar ücret sayılacak. Kurumların, yönetim kurulu başkan ve üyelerine ortaklık payı ile ilişkili olmaksızın ödenen kâr paylarının ücret olarak tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülüyor. Tasarıda vergi kesintileri de bir maddede düzenlendi. Vergi kesintilerinin yüzde 15 ile 25 arasında olacağı 61’inci maddede yer aldı. Bu maddede sporculardan yüzde 25 kesinti yapılması düzenlendi. 

3. çocuk teşvik edilecek.
3. çocuğun asgari geçim indirimi yüzde 10’a çıkacak.
Elektronik ortam veya alan adları vergiye tabi olacak.
Isı yalıtımı yapan kira vergisinden düşebilecek.
Evini satanın istisnası daralacak.
188 bin liranın üstünde gelirler için beyanname verilecek.

bigPara.com