Ücretlendirmede henüz uzlaşma yok

'Kamu personeli kanunu tasarısı taslağı', Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından kamu çalışanları sendikalarının yöneticilerine dağıtılırken, memurların mali haklarıyla ilgili kritik 18 maddenin bulunduğu 11 sayfa verilmedi.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - 'Kamu personeli kanunu tasarısı taslağı', Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından kamu çalışanları sendikalarının yöneticilerine dağıtılırken, memurların mali haklarıyla ilgili kritik 18 maddenin bulunduğu 11 sayfa verilmedi. Memurların ücretlere göre sınıflandırıldığı, 'basamak ve gösterge sistemi'nin de yer aldığı bu kısımda Başbakanlık, Maliye ve Hazine ortak çalışma yürütüyor ve bu konularda henüz kurumlararası uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.
Hükümet, uzun süredir hazırlığı süren personel rejimi reformu ile ilgili taslağı, kamu çalışanları sendikaları aracılığıyla tartışmaya açtı. Ancak, Başbakan Yardımcısı Şahin tarafından sendika yöneticilerine verilen 132 madde, 22 geçici madde, geçici ve son hükümlerin de yer aldığı altı kısımdan oluşan, personel rejiminde köklü değişiklikler öngören taslağın 11 sayfalık bölümünün dağıtılan metinde yer almaması dikkat çekti. Sendika yöneticileri 'sehven konulmadığı' düşüncesiyle eksik sayfaları Başbakanlık'tan istedi, ancak, "Bu bölümün henüz tamamlanmadığı, bu nedenle de dağıtılan metinde yer almadığı" bilgisi verildi.
Tartışma koparacak kısım
Sendika yönetimlerine verilmeyen eksik 11 sayfada, 18 maddeden oluşan ve üzerinde tartışma kopması beklenen "Mali, Sosyal Haklar ve Yardımlar"ın düzenlendiği 4'üncü kısım yer alıyor. Başbakanlık, Maliye ve Hazine bürokrat ve uzmanlarından oluşan komisyonun üzerinde çalıştığı bu bölümdeki düzenlemeler konusunda kamu kurumları arasında uzlaşma sağlanamadı.
Memur ücretlerinin hesaplanmasındaki temel unsurlar olan, temel aylık, temel ücret, görev aylığı, görev ücreti, görev güçlüğü ve sorumluluk ödemesi, başarı ödemesi, ödül, fazla çalışma ve genel tatilde çalışma ücreti, nöbet ücreti, ders görevi ücreti, vekâlet ücreti, aylık katsayı, memurlar ve sözleşmeli personele konut tahsisi, kira ve yemek bedeli, giyecek yardımı, çocuk yardımı ve tedavi yardımıyla olumsuz sicil alınan yıllar hariç olmak üzere üç yıllık hizmet süresine bağlı temel aylık tablosundaki ilerleme adımı anlamına gelen basamak ve göstergelerin düzenlendiği, bu kısmın 'kurumsal uzlaşma' sağlanmasının ardından tartışmaya açılacağı belirtildi.
4'üncü kısımda, memurların özlük hakları ve ücretlendirilmesinde 'daha adil' olacağı gerekçesiyle hükümet tarafından uygulamaya sokulması kararlaştırılan ücretlendirme sistemi de düzenleniyor. Buna göre, halen, Türkiye'de uygulanan 'derece ve kademeye' dayalı maaş ve ücret sisteminden, 'basamak ve gösterge'ye dayalı sisteme geçilecek. Basit, adil, maaş farklılıklarını kaldıracak, eşit işe eşit ücret dönemini başlatacak ve performans değerlendirmesine göre ücretlendirmeyi getireceği belirtilen yeni sistemin 'uygulamaya nasıl yansıtılacağı'na ilişkin çekincelerin aşılmaya çalışıldığı kaydediliyor. Yeni sistemde, maaş ve ücret hesaplamasındaki unsurların asgariye indirilmesi, sistemin herkese uygulanması ve maaşlar arasındaki makasın daraltılması amaçlanıyor.