Ulaştırmada AB ile ortak vizyon

Ulaştırmada Türkiye'nin AB ile yoğun işbirliği yapaca-ğı döneme giriliyor.

ANKARA - Ulaştırmada Türkiye'nin AB ile yoğun işbirliği yapaca-ğı döneme giriliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki 'Transavrupa Ulaştırma Ağı'na nasıl bağlanacağı kararlaştırılırken gerçekleşecek projeler için AB'ye danışılacak ve AB'den öneriler alınacak. Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü yetkilisi François Begeot, "Türkiye ile AB arasında ortak vizyon sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece AB'ye katıldığında AB ulaştırma sistemi ile uyumlu ulaştırma sistemi olur" dedi.
AB, Türkiye'yi Transavrupa Ulaştırma Ağı'na bağlamak için çalışma başlattı. Bu amaçla AB, Türkiye ile 'Ulaştırma Yatırım İhtiyacının İncelenmesi' (TİNA) adlı etüt gerçekleştirilecek. TİNA'yı başlatmak üzere Türkiye'ye gelen Begeot, Türkiye'nin 'Transavrupa Ulaştırma Ağı'nın bir parçası olmadığına işaret etti. Begeot, ancak olası katılımı dikkate alarak gelecekte ağın Türk topraklarından geçebilecek kısmını görüşmeye başlatmak istediklerini anlattı.
12 ayda tamamlanacak
12 ayda tamamlanacak etüdün ana bölümünü Türkiye'deki ulaştırma ağının incelenmesi ve projeksiyonlarının yapılmasının oluşturacağını belirten Begeot, karayolları, limanlar ve demiryollarını kapsayan ulaştırma sisteminin mal ve hizmetler iç pazarını desteklemesi, trafik tıkanıklarını gidermeye katkıda bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin demiryolları sisteminin iyileştirilmesine de işaret eden Begeot, karayolları güvenliğine ilişkin istatistiklerin çok olumsuz bir tablo ortaya koyduğunu da söyledi.