'Uluslararası konjonktür eskisi gibi değil, ekonomiyi güçlendirin'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye ekonomisinin bugüne kadar sergilediği başarının altında olumlu seyreden uluslararası konjonktürün rolünün büyük olduğunu belirterek...

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye ekonomisinin bugüne kadar sergilediği başarının altında olumlu seyreden uluslararası konjonktürün rolünün büyük olduğunu belirterek, "Uluslararası konjonktürün eskisi kadar olumlu olmadığı bugünkü ortamda yapılması gereken, ekonomimizin dayanıklılığının güçlendirilmesidir" dedi.
Sabancı, önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenen uluslararası piyasalardaki hareketliliğin neden olabileceği olası olumsuz etkilere karşı Türkiye için tek kalıcı çözümün, yapısal önlemler olduğu uyarısında bulundu.
TÜSİAD tarafından hazırlatılan 'Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme: Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar' konulu raporun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan başkan Ömer Sabancı, insan sermayesinin verimlilik artışına katkı yapmasını sağlayan önlemlerin alınmaması durumunda Türkiye ekonomisinin zayıf büyüme performansı göstermesi ve Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde birlik üyesi ülkelerin ortalama gelir seviyelerine yakınsamanın ne denli zor olacağının aşikâr olduğunu vurguladı.
Uzun dönemli strateji gerekli
Ömer Sabancı, piyasalarda yaşanan gelişmelere değinirken, mayıs ayı ortalarında uluslararası piyasalarda bir dalgalanma yaşandığını ve gelişmekte olan ülkelerden değişen miktarlarda sermaye çıkışları gözlendiğini hatırlatarak, temeli itibarıyla FED'in faiz politikasına yönelik tutumunun bir yansıması olan bu tür gelişmelerin, dış dünyayla entegrasyon oranı giderek artan Türk ekonomisini de doğrudan etkilediğini söyledi. Bu tür hareketliliklerin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerinin diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha olumsuz olduğunu ifade eden Ömer Sabancı, şöyle devam etti: "Önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenen uluslararası piyasalardaki hareketliliğin neden olabileceği olası olumsuz etkilere karşı Türkiye için tek kalıcı çözüm, yapısal önlemlerdir. Ekonomimizin sergilediği başarının altında, olumlu seyreden uluslararası konjonktürün rolü yadsınamayacak boyutlardadır. Uluslararası konjonktürün eskisi kadar olumlu olmadığı bu ortamda yapılması gereken, ekonomimizin dayanıklılığının güçlendirilmesidir."
TÜSİAD Başkanı Sabancı, piyasalarda görülen dalgalanmaların istihdam, refah düzeyi ve gelir eşitliği gibi konularda kayda değer ilerlemeler kaydetmeleri açısından uzun dönemli stratejilere gereksinim olduğunu unutturmaması gerektiğini de ifade etti.