Unakıtan affında geri adım

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Kaçakçılıkla Mücadele Tasarısı'nın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a af getiren düzenlemesinde geri adım atılarak, söz konusu hüküm tasarı metninden çıkarıldı.

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu'nda, Kaçakçılıkla Mücadele Tasarısı'nın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a af getiren düzenlemesinde geri adım atılarak, söz konusu hüküm tasarı metninden çıkarıldı. Koruma amacıyla depolamak üzere teslim aldığı kaçak akaryakıtı kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere af getirildi.
Komisyonda üç haftadır görüşülen Kaçakçılıkla Mücadele Tasarısı dün kabul edildi. CHP'nin tekrir-i müzakere istemi üzerine Maliye Bakanı Unakıtan'a af getirdiği ileri sürülen fıkra CHP ve AKP'lilerin sert tartışmaları arasında yeniden görüşüldü.
Tartışma çıktı
AKP'nin bu konudaki yeni önerisini "Unakıtan'ı yeniden kurtarma operasyonu" olarak nitelendiren CHP'liler, fıkrada yer alan "Aracı şirket yetkilileri, bu durumu bilerek ihracatı gerçekleştirdikleri takdirde bu madde hükümlerine göre cezalandırılır" ibaresinin metinden çıkarılmasını istediler.
AKP'li Hüsrev Kutlu, CHP'lilere itiraz ederek "Artık Unakıtan fobisini üzerinizden atın" dedi. CHP'li Muharrem Kılıç ise, "Biz atıyoruz da siz atamıyorsunuz, iki de bir Unakıtan'a af getiren sizsiniz" diye konuştu.
AKP'li Mustafa Nuri Akbulut, CHP'nin sürekli Unakıtan'ın durumunu gündeme getirmesini 'abes ve ayıp bir davranış' olarak niteleyerek, "Biz CHP lideri Baykal'ın evinin bir bölümünün kaçak olduğunu gündeme getiriyor muyuz?" dedi. Bunun üzerine CHP'li Kılıç, "Getiriyorsunuz tabii, getirmiyor musunuz? Biz, başbakanın kalpazanlıkla ilgili dosyasını gündeme getiriyor muyuz burada?" diye konuştu. Akbulut'un, "Eğer siz olmaması gerekenleri getirirseniz, biz de başka şeyleri getiririz" demesine sinirlenen Kılıç, "Bu şekilde bizi mi korkutacaksın, tehdit mi ediyorsun" diye tepki gösterdi.
CHP'den yoğun itiraz
AKP, CHP'nin yoğun itirazları üzerine, "İhracatın aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, bu madde hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı ve tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak, bu yasanın gerekli kıldığı nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkilileri, malın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar para cezasıyla cezalandırılır" hükmünü içeren fıkrayı önerdi.
Değişiklik önerisi, AKP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. CHP'liler, söz konusu değişiklikle Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kurtarılmasının önüne geçildiğini söylediler.
Kamuya af geldi
Tasarıya eklenen geçici maddeyle, koruma amacıyla depolamak üzere teslim aldığı kaçak akaryakıtı kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere af getirildi. Buna göre, kaçak olduğu için el konulan akaryakıttan, tasarının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiyesi yapılmamış olanlar, bunları muhafaza eden kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idarelere bedelsiz tahsis edilmiş sayılacak. Kaçak şüphesi ile el konulan akaryakıtlardan yargılama sonucunda mahkemesince sahibine iadesine karar verilenlerin bedeli ise Hazine tarafından karşılanacak.
Tasarıya eklenen bir başka geçici maddeyle, gümrük idaresinin kaçak şüphesiyle el konulan eşya ile taşıt ve araçların muhafazası için 1 Ocak 2009 tarihine kadar kaçak eşya depoları kurması veya mevcut depolardan kiralamak veya satın almak yoluyla yararlanması hükme bağlandı. Kaçak eşya depoları için gerekli olan giderleri karşılamak üzere Gümrük Müsteşarlığı bütçesine yeterli ödenek konulacak.
Nitelikli hale ağır hapis
Tasarının 'nitelikli haller' başlıklı maddesine de bir fıkra eklendi. Buna göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek hapis cezası 10 yıldan az olamayacak.