Unakıtan: İddialar karalama çabası

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, "Herkesle çen çen konuşacak halim yok" diyerek hakkındaki hayali ihracat iddialarıyla ilgili tartışmalara yazılı açıklama ile nokta koyacağına ilişkin sözünü tuttu.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, "Herkesle çen çen konuşacak halim yok" diyerek hakkındaki hayali ihracat iddialarıyla ilgili tartışmalara yazılı açıklama ile nokta koyacağına ilişkin sözünü tuttu. İddiaların yargıya intikal etttiğini ve bu gerçek göz ardı edilerek yeni bir iddia varmış izlenimi yaratıldığını savunan Unakıtan, "Kamuoyunun eskimiş iddialarla meşgul edildiğini, bunun haksız ve siyasi maksatlarla yapılan bir karalama ürünü" olduğunu söyledi.
Unakıtan, dün Al Baraka Türk'te yönetim kurulu üyeliği yaptığı döneme ilişkin olarak gündeme gelen Gümrük Teftiş Kurulu raporunda yer alan iddiaları yanıtladı. İddiaların, 2001 sonuna kadar yönetim kurulu üyeliği yaptığı söz konusu kurumun, 1995-1998 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı işlemlerle ilgili olduğuna işaret eden Unakıtan, şunları söyledi:
'Yapılan işler mevzuata uygun'
"Olayın aslı, bir özel finans kurumunun bu vasfının sınırları içerisinde yapmış olduğu ve başta devletin Gümrük İdaresi ve yetkili bankalar olmak üzere yetkili mercilerin denetim ve onayı ile yasal prosedüre göre gerçekleştirilen ihracata aracılık işlemleri ile ilgili olup, bu işlemler gerek hesap uzmanları raporunda, gerekse gümrük müfettişleri raporunda ileri sürüldüğünün aksine mevzuata uygundur. Dikkat çekici bir şekilde, bu husus aslında gümrük müfettişleri tarafından düzenlenen raporda da ihracat işlemlerinin gerçek mal hareketlerine dayandığının ve usulüne uygun olarak ihraç edildiğinin kabulü suretiyle de teyit edilmiştir."
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yazılı açıklamasında, özel finans kurumlarının söz konusu ihracatı fiilen kendilerinin yapmadığına dikkat çekerken, bir yönetim kurulu üyesinin, benzeri yüzlercesi yapılan rutin ve mutat işlemlerden bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığının 'izahı dahi gerektirmeyecek bir gerçek' olduğunu söyledi.
Unakıtan, özel finans kurumundan aldığı bilgiye göre, açılmış davaların neticesinde, kurumun kusurunun bulunmadığı, vergi tarhiyatına ilişkin işlemin ise iptal edildiği bilgisini aktardı.