Unakıtan'dan personel savunması

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, geçen yıl bütçe kapsamındaki kuruluşlara 40 bin personel alımı hedefine karşın 85 bin kişinin alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını...

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, geçen yıl bütçe kapsamındaki kuruluşlara 40 bin personel alımı hedefine karşın 85 bin kişinin alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sınırlama paralelinde konsolide bütçeli kuruluşlara 36 bin 312 yeni istihdam sağlandığı açıkladı.
Unakıtan, bir soru önergesi üzerine tereddüde mahal vermeyecek kadar açık verilen bilgilerin, kamuya, 'planlananın üzerinde personel alındığı' şeklinde yansıtılmasını "haksız ve yersiz tenkide dönüştürme çabası" diye niteledi.
2004 yılı Bütçe Kanunu'nda yer alan "konsolide bütçeye dahil idarelerde yapılacak açıktan atama sayısının 40 bin kişiyi aşamayacağı" hükmüne sıkı sıkıya uyulduğunu ifade eden Unakıtan yaptığı yazılı açıklamada, 2004 yılında konsolide bütçeye dahil kurumlara 36 bin 312 kişi için açıktan atama izni verildiği bilgisini verdi.
'Açıktan atama için sınır var'
Unakıtan, kamuda yapılacak istihdamın sınırlanması amacıyla, 2004 yılı Bütçe Kanunu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri, hâkimler ve savcılar ile üniversiteler hariç olmak üzere, konsolide bütçeye dahil idarelerde yapılacak açıktan atama sayısının 40 bin kişiyi aşamayacağına ilişkin hüküm konulduğunu hatırlattı.
Maliye Bakanı Unakıtan, şunları kaydetti: "2004'te Emekli Sandığı ile ilişkili olan kişi sayısı 85 bin 545'tir. Bu, konsolide bütçe kapsamında kurumlarda işe alınan 36 bin 312 kişi yanında, konsolide bütçe dışında kalan diğer merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarında Emekli Sandığı Kanunu'na tabi görevlere başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından nakil suretiyle gelip Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen diğer kişileri de kapsamaktadır."