Unakıtan'ın prim borcu yok

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın 285 YTL tutarındaki prim borcunun...

ANKARA - Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın 285 YTL tutarındaki prim borcunun, işyerinin iş kazaları ve meslek hastalıkları priminin yüzde 2.5 yerine yüzde 1.5 olması gerektiğine ilişkin itirazının müfettiş incelemesi sonucu kabul edilmesinden sonra silindiğini açıkladı. SSK'nın açıklamasında; şirketin 1 Mart 2005 tarihinde SSK Kadıköy Müdürlüğü'ne işyeri tescilini yaptırdığı ve sigorta primlerini de düzenli olarak ödediği vurgulandı.
Açıklamada, Eylül 2005 dönemine ait sigorta prim bildiriminin 285 YTL eksik yatırıldığının 22 Kasım 2005 tarihli bilgisayar kayıtlarından tespit edildiği bildirildi. Buna, işyerinin faaliyet alanına göre meslek hastalıkları prim oranının SSK tarafından yüzde 2.5 olduğu kabulünden kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada, müfettiş incelemesi sonucu işyeri priminin yüzde 1.5 olması gerektiğinin Eylül 2005 itibarıyla anlaşıldığı bilgisine yer verilerek şöyle denildi:
"Şirketin prim borcuna ilişkin soru önergesine verilen cevapta da doğal olarak bu kayıt dikkate alınmış ve cevap bu şekilde verilmiştir. Bu işyerinin prim borcu yoktur."