UNCTAD ilk kez Türkiye'de

Küreselleşmenin hızlanmasıyla önemi artan rekabet, uluslararası arenada masaya yatırılıyor.

ANKARA - Küreselleşmenin hızlanmasıyla önemi artan rekabet, uluslararası arenada masaya yatırılıyor. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) koordinatörlüğünde beş yılda bir organize edilen 'Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütünü'nün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme' konferansının beşincisi 14-18 Kasım 2005 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. İlk kez Cenevre dışında düzenlenecek olan konferansa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da üçüncü gününde 16 Kasım'da katılacak. Konferansta, UNCTAD Genel Sekreteri Dr. Supachai Panicpakdi de bir konuşma yapacak.