Üreticilere göre enflasyon tatile çıkıyor

İmalat sanayi fiyatlarının temmuzda sadece binde bir artması bekleniyor. Bu gelişme tarım fiyatlarına bağlı ÜFE'nin temmuzda da eksi çıkabileceğinin sinyalini verdi.

ANKARA - İmalat sanayi fiyatlarının temmuzda sadece binde bir artması bekleniyor. Bu gelişme tarım fiyatlarına bağlı ÜFE'nin temmuzda da eksi çıkabileceğinin sinyalini verdi.
DİE'nin 3004 firma arasında yaptığı İmalat Sanayii Eğilim Anketi sonuçlarına göre imalat sanayi işyerlerinin yüzde 18.6'sı satış fiyatlarının bu ay artacağını, yüzde 6.5'i ise azalacağını söyledi. Üretimin yüzde 74.9'unu gerçekleştiren bir kesim ise fiyatlarında değişiklik olmayacağını tahmin etti. İşyerlerinin yapabilecekleri zam ve indirimler dikkate alınarak yapılan hesaplama, sektör fiyatlarının temmuzda bir önceki aya göre binde bir oranında artabileceğini ortaya çıkardı.
İmalat sanayiinde satış fiyatlarının kamu işyerlerinde binde 4 gerilemesi, özel sektörde ise binde 2 artması bekleniyor. Bu fiyat beklentisi tarım fiyatlarına bağlı olarak ÜFE'de haziranda olduğu gibi temmuzda da düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. ÜFE haziranda yüzde 0.48 artmıştı.
Temmuz ayında üretim artıyor
Temmuzda hammadde fiyatlarının artması bekleniyor. İmalat sanayii işyerlerinin yüzde 16'sı hammadde fiyatlarının artacağını, yüzde 4.5'i ise azalacağını tahmin etti. Buna göre temmuzda hammaddenin yüzde 0.4 artabileceği hesaplandı.
İmalat sanayiinde iç satışların ise yüzde 2.1 artacağı tahmin ediliyor. İmalat sanayi işyerlerinin yüzde 29.4'ü iç satışlarının temmuzda artacağını, yüzde 12'si ise azalacağını söyledi. Temmuzda üretimin de yüzde 1.9 artması öngörülüyor. İmalat sanayi işyerlerinin yüzde 40.3'ü üretimini artıracağını, yüzde 15.2'si azaltacağını söylüyor. Buna göre kamuda üretimin yüzde 2.9, özel sektörde ise yüzde 1.6 artacağı tahmin edildi.