Üst kurullara dava kıskacı

Üst kurullar yasa tasarısı alt komisyonda yeniden şekillenirken, Bakanlar Kurulu'na hakkında ceza davası açılan üyeyi, mahkeme kararını beklemeden görevden uzaklaştırma' yetkisi veriyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Üst kurullar yasa tasarısı alt komisyonda yeniden şekillenirken, Bakanlar Kurulu'na hakkında ceza davası açılan üyeyi, mahkeme kararını beklemeden görevden uzaklaştırma' yetkisi veriyor. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), IMF'yle çatışmayı göze aldığı Murakıplar Kurulu Başkanlığı kavgasını üst kurullarla ilgili tasarıya koymayı şimdilik başardı. Murakıplar kurulu başkanlığı kalıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, 'Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı' üzerindeki çalışmasını tamamladı. Komisyon, 'haklarında ceza davası açılan üst kurul başkan ve
üyelerinin, davanın açıldığı mahkeme tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabileceğine' ilişkin hükmü değiştirerek, yetkiyi Bakanlar Kurulu'na bıraktı. Buna göre, Bakanlar Kurulu mahkeme kararını beklemeden, görevi başında kalmasını sakıncalı gördüğü başkan ve üyeyi geçici olarak görevden alarak yerine atama yapabilecek. Tasarının, kurul başkan ve üyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından atanacağına dair hükmü ise değiştirilmedi. Atanacaklarda, kurumun faaliyet alanında en az üç yıl çalışma şartı aranacak. Üyelerin yanı sıra eş ve velayeti altındaki çocukları da kurumun faaliyet alanında sermaye piyasası araçlarına sahip olamayacak.
Üst kurul başkan ve üyeliğinden ayrılanlar kurumun faaliyet
alanında bir yıl süreyle görev alamayacak. Kurul kararlarının alınmasında üyeler çekimser oy kullanamayacak. Kurulların 'düzenleyici' nitelikteki kararları, ilişkili bulundukları bakanlığa gönderilecek. Bu bakanlık, kararların iptali için Danıştay'da dava açabilecek.
Kurul başkanlarının maaşı Başbakanlık Müsteşarı'nın maaşını geçemeyecek. Kurul üyelerinin maaşları başkana yapılan ödemenin yüzde 95'ine denkleştirilecek.
CHP'den eleştiri
Kurumlar gelir fazlalarını izleyen yılın mart ayı içinde genel bütçeye aktaracak. Mevcut uygulamada aktarma her üç ayda bir yapılıyordu. Kurumların yıllık bütçeleri TBMM'de görüşülüp karara bağlanacak.
CHP'li alt komisyon üyeleri Ali Kemal Kumkumoğlu ve Birgen Keleş komisyon raporuna muhalefet şerhi koydu. CHP'li üyeler, kurul üyelerinin, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen kişiler arasından değil, doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından seçilmesinin, "Kurulların bağımsızlığı, kurul üyelerinin tarafsızlığı ve katılımcı bir anlayışla seçilmeleri açısından geriye gidiş" anlamına geldiğini savundu.
Personele kötü haber
Üst kurullarda meslek personeli olmayanlara sınırlama getiren düzenleme değişmedi. Kurumun faaliyet alanındaki konularda doktor derecesini alanlar arasından hizmet veya vekâlet akdiyle çalıştırılabilecek uzmanların sayısı, kurumun meslek personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek.
Yeminli murakıpların direnişi sürüyor
BDDK, IMF'nin lağvetmeye çalıştığı ve finansal hizmetler yasa tasarısına da bu yönde hüküm koydurmak istediği Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nun başkanlık olarak muhafaza edilmesine ilişkin direnişini üst kurullarla ilgili tasarıda da sürdürdü. Alt komisyon çalışmaları sırasında Başbakanlık bürokratları ile BDDK yetkilileri arasında yaşanan şiddetli tartışmaların ardından, alt komisyon, konunun üst komisyonda sonuca bağlanmasını kararlaştırdı.
CHP'li Kumkumoğlu ve Keleş, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nun başkanlık olarak muhafaza edilmesinin fevkalade önemli bir konu olduğunu, komisyonda BDDK'nın bu yöndeki görüşlerini net olarak ortaya koyduğunu belirttiler. Ancak CHP'liler, üst komisyonda veya genel kurul aşamasında hükümetin IMF'nin isteği doğrultusunda hareket ederek, bir önergeyle düzenlemeyi tasarıdan çıkartabileceğini ifade etti.