'Üst kurullarla ilgili karar yok'

Finansal kurumların tek çatı altında toplanması için bir komite oluşturulduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, bunun faydalı olup olmayacağının araştırılacağını, hükümetin bu konuda henüz bir karar vermediğini söyledi.

ANKARA - Finansal kurumların tek çatı altında toplanması için bir komite oluşturulduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, bunun faydalı olup olmayacağının araştırılacağını, hükümetin bu konuda henüz bir karar vermediğini söyledi.
SPK, BDDK, TMSF gibi finans sektörü ile ilgili düzenleyici kurumların tek çatı altında toplanacağına ilişkin basında yer alan haber üzerine açıklama yapan Şener, finansal kurumların tek çatı altında toplanmasının, bugünün konusu olmadığını belirterek, "Ben kendimi bildim bileli, bu tartışmalar olmuştur. SPK, BDDK ve benzer kurumlar, aynı çatı altında olsun mu, olmasın mı? Bu sürekli değişik vesilelerle gündeme gelmiştir, gelmektedir" dedi.
Şener bu yoğun tartışmaların halen sürdüğüne işaret ederek, hükümetin de bu tartışmaları dikkate alarak konuyla bağlantılı bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdiğini söyledi. Finans sektöründeki yapılanmanın tek çatı altında olmasının niyet mektuplarına da girdiğini anımsatan Şener, şunları söyledi:
"IMF niyet mektubunda, "Finansal sektör denetiminin entegre bir yapı altında düzenlenmesinin faydalı olup olmayacağı doğrultusunda bir komite teşkil edilmiş olup, bu komite çalışmalarını 2006'da tamamlayacaktır" deniyor. Zaten bir komite oluşturulmuş ve finansal sektörün, entegre bir yapı altında olup olmasının faydalı olup olmayacağı araştırılacak. Bu komitede sözü edilen kurumlardan temsilciler bulunmakta. Başkanlığını Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan yürütmektedir.
Faydalı olup olmayacağının araştırılması sonunda, siyasi bir karar verilecek. Bu siyasi karar komitenin kararlarına uygun olabilir, olmayabilir de. Bu rapor, hükümeti bağlayıcı değil."