Uygunsuz kurban kesimine 792 lira ceza

Uygunsuz kurban kesimine 792 lira ceza
Uygunsuz kurban kesimine 792 lira ceza
Uygunsuz kesimlere yönelik cezalar arttırıldı. geçen yıl kurban kesimi sırasında çevre kirliliğine sebep olanlara verilen 127 TL'lik idari para cezası, bu yıl 792 tl'ye çıkarıldı.

ANKARA -Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, uygunsuz kesimlere yönelik cezaların arttırıldığını belirterek, geçen yıl kurban kesimi sırasında çevre kirliliğine sebep olanlara verilen 127 TL’lik idari para cezasının, bu yıl 792 TL’ye çıkarıldığını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlık hayvanlara kötü muamele edilmemesi ve kurban kesimi sonrasında görsel kirlilik oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Kurban kesme kural ve esasları konusunda, Çevre ve Orman Bakanlığının da katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca, "2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"in yayımlandığını hatırlatan Eroğlu, il ve ilçelerdeki "kurban hizmetleri komisyonlarının", yönetmelik ve tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.
Kurbanlıkların şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalarla komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise vatandaşların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesileceğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:
"Kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olunmaması için Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler tarafından, dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetimlere ilişkin yönetim planı hazırlanacak ve uygulanacak.
Bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, çevre kirliliğine sebep olunmaması için yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutacak. Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük ve sıhhi şekilde toplayarak çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacak."

Etrafı kapatılmış özel mülkünde veya bahçesinde kurban kesecek olanların da kesim yerinin beton, beton asfalt gibi sızdırmaz malzemeden olmasının, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek için hemen toprakla kapatılmasının ve gerektiğinde kireçlenmesine özen göstermesinin sağlanmasını isteyen Eroğlu, işkembe ve benzeri atıkların sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulması, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesi, kesim mahallinin kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaması, kurban derilerinin taşınmasında kan sızmasına engel olunması gerektiğini vurguladı.
Bu hususları içeren duyuru metinlerinin camilerin ilan panoları, Kur’an kursları, müftülük hizmet binaları, kurban satış yerleri, belediye otobüsleri, metro-metro istasyonları, dükkanlar, kahveler gibi yerlere asılacağını belirten Eroğlu, kurban hizmetlerinin denetlenmesinin İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, emniyet birimleri, belediye başkanlıkları, Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerince yapılacağını, bayram öncesi ve bayramda özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

ÇEVREYİ KİRLETENE DE HAYVANA ACI ÇEKTİRENE DE PARA CEZASI
Uygunsuz kesimlerdeki para cezasının önemli oranda yükseltildiğini vurgulayan Eroğlu, açıklamasında şunlara dikkati çekti:

"Yönetim planında yer alan hususlara aykırı hareket edenlere, Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, 792 TL idari para cezası uygulanacak. 2009 yılında bu rakam 127 TL idi.

Valilikler cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara gerekli yasal yaptırımları uygulayacak.

Ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu’nda da kurban hizmetleri ile alakalı hükümler yer almaktadır. Öncelikle hayvanların barınması ve taşınmasına yönelik işlemlerin temizlik ve sağlık şartlarına uygun yürütülmesi gerekmektedir. Hayvanların bakımlarının ihmal edilmesi, hayvanlara fiziksel ve psikolojik acı çektirilmesi yasaktır. Kanunun 12. maddesi ’Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılmalıdır. Bu hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına 687 TL idari para cezası uygulanır’ hükmüne yer veriyor. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanmalıdır."(aa)

bigPara.com

    ETİKETLER:

    Türkiye

    ,

    Ankara