'Uyum'da SPK'ya örnek Almanya

Sermaye piyasalarının Avrupa Birliği'ne (AB) uyumun partneri Almanya olacak.

ANKARA - Sermaye piyasalarının Avrupa Birliği'ne (AB) uyumun partneri Almanya olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, iki yıllık bir süreci kapsayacak olan eşleştirme (twinning) proje önerisinin hazırlanması aşamasında AB fonlarından teknik yardım sağlanırken, geçen yıl 50 gün süreli olarak yabancı üç sektör uzmanıyla çalışma yapıldı.
Söz konusu uzmanlar tarafından eksiklik analizi raporu ve eylem planı hazırlandı, gerçekleştirilen çalıştay sonrasında eksiklik analizi raporu, eylem planı ve proje önerisi tamamlandı. Gelinen aşamada, eşleştirme yapılacak ülke Almanya olarak belirlenirken, yürütülecek çalışmalarla AB mevzuatıyla tam uyumlu bir mevzuat hazırlanacak. Yine aynı dönem içinde, AB mevzuatıyla uyumlu Türk sermaye piyasası mevzuatının uygulanmasında gerekli bilgi işlem altyapısına ilişkin yabancı uzmanlardan teknik destek sağlanacak. Projenin bu ay başlaması öngörülüyor.
Teknik yardımlar
SPK'nın AB Komisyonu'nun mevzuat uyumuna yönelik teknik yardımlarından yararlanma girişimleri de sürüyor. Bu kapsamda alınan kısa süreli teknik yardımların yanında SPK'nın geçen yıl geliştirdiği ve AB Komisyonu tarafından da uygun görülen iki yıllık süreci kapsayacak projesi bulunuyor. Teknik yardımlar kapsamında, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu genel müdürlüğüne bağlı Teknik Yardım Bilgi Paylaşımı Ofisi'nden (TAIEX), içeriden öğrenenlerin ticareti, yatırımcıları koruma fonu, menkul kıymetlerin saklanması, piyasanın kötüye kullanımı konularında yardım sağlandı.
Finansal raporlama, muhasebe standartları konusunda Hollanda'dan teknik yardım alındı.