Uyutulan aflar yolda

Af niteliği taşıması nedeniyle nitelikli çoğunlukla, yani 330 milletvekilinin oyu ile kabul edilmesi gerektiği için vergi yasalarından ayıklanan düzenlemeler tek bir yasada toplanarak yeniden gündeme getirildi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Af niteliği taşıması nedeniyle nitelikli çoğunlukla, yani 330 milletvekilinin oyu ile kabul edilmesi gerektiği için vergi yasalarından ayıklanan düzenlemeler tek bir yasada toplanarak yeniden gündeme getirildi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kendisinin de aralarında bulunduğu 'aracılı ihracat yapanlara' af getiren düzenlemenin de yer aldığı yasa taslağının Başbakanlığa sevk edildiğini açıkladı. Unakıtan, Erdemir'in özelleştirilmesinde 'altın hisse'nin devletin elinde kalmasını istediklerini söyledi.
'Türkiye ve Hollanda'da Kamu Mali Yönetimi Reformu' konulu konferanstan çıkışta, Radikal'in sorusu CHP lideri Deniz Baykal'ın "Bakan kendisine af hazırlığında" sözlerinin hatırlatması üzerine şunları söyledi: "Daha önce çıkardığımız vergi yasasında, nitelikli çoğunluk gerektiren maddeler vardı. Bu maddeleri yasalardan çıkarmıştık. Şimdi bu maddeleri bir yasada topladık ve Başbakanlığa sevk ettik."
Unakıtan, taslağın kapsamında ihracatçılar, Güneydoğu'daki hurda araçların sicilden çıkarılması, meslek odalarının vergi borçları ve vakıf binalarının kiralanmasıyla ilgili düzenlemeleri yer aldığını söyledi.
'Çen çen çen tartışmam'
Aracılı ihracatın da kapsamda olduğunu belirten Unakıtan, bu maddenin kendisini de affetiğini hatırlatılması üzerine, "Benimle ilgili iddialar var. Daha önce de dediğim gibi, çen çen çen tartışamam. Önemli olan millete hizmettir" yanıtını verirken, yasa tasarısı üzerinde Başbakanlık'ta çalışma yapıldığını ve son halini almadan açıklama yapmasının doğru olmadığını söyledi.
Taslakta neler var?
Yasa taslağında ihraçatçılarla ilgili düzenlemeler daha önce vergi yasa tasarılarında da yer almıştı. Süresi geçtiği halde ihracat taahhütleri kapatılmamış olan kredilere ilişkin BSMV ve KKDF borçları, vergi barışında olduğu gibi TEFE'ye endekslenerek af kapsamına alınıyordu. Bu vergilerin ödenmemiş olan asılları, vergi barışı yasasında olduğu gibi Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne (TEFE) endekslenecek ve birikmiş gecikme zammı, gecikme faizi ve cezai faizler silinecek. BSMV ve KKDF borçlarının af kapsamında, TEFE'ye endekslenlenen tutarlarla birlikte altı ayda altı eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu. AlBaraka Türk'ün yöneticisi olduğu dönemde naylon fatura düzenlemekten hakkında dava açılan Unakıtan'a, vergi barışı ile eksik bırakılan 'kurtarma' işleminin de tamamlanması öngörülüyor.
Özel okullara beş yıllık vergi istisnası, Ar-Ge, yurtdışı kazançların yurda getirilmesini teşvik eden yasaya bu düzenleme önerge ile eklenmek istenmiş ancak, tepkiler üzerine vazgeçilmişti. Önergede, "Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bunları kullanma fiillerinin aracılı ihracat suretiyle işlenmesi halinde, bu fiillere ilişkin cezalar (360. maddedekiler dahil) imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında hükmolunur" hükmünü içeriyordu. Düzenlemenin, Unakıtan'ın AlBaraka Türk'ün yönetim kurulunda olduğu dönemde açılan naylon fatura davasıyla ilgili 'kurtarma' operasyonlarının tamamlayıcısı niteliğinde olduğu ileri sürülmüştü.
Hatırlanacağı üzere, vergi barışı çıkarılırken, Kemal Unakıtan'ın aftan yararlanacağı ileri sürülmüştü. İstanbul 2. Ağır Ceza, Albaraka Türk'ün ortak ve yöneticileri hakkında Vergi Usul Yasası'na muhalefetten açılan davayı, vergi barışı uyarınca kaldırmış, Yargıtay 11. Ceza Dairesi ise kararı bozmuştu. Taslaktaki hurda araçlarla ilgili affın Güneydoğu illerindeki hurda araç sorununun çözümünü içerdiği belirtildi. Taslakla hurda araçların vergi borçlarının silinmesi öngörülüyor.
Yabancıya mülk satışı için çalışma
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, yabancıya mülk satışını düzenleyen yasanın iptalinden sonra yeni çalışma başlattıklarını ve yabancıların eskiden olduğu gibi mülk satın alabileceklerini söyledi. Dün Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Gerrit Zalm ile görüşen Unakıtan, Mali Kontrol Yasası'nın çıkartıldığını, yasanın uygulaması için Fransa ve Hollanda ile çalışıldığını hatırlattı. Unakıtan, hafif ticari araçların vergilendirilmesine dönük sektörün mutabakatını alacak şekilde 1 Haziran'a kadar düzenleme yapılacağını kaydetti.
Uçakta bomba ihbarı
Ankara'ya gelişinde bindiği uçağa bomba ihbarı yapılan Unakıtan, ihbarın uçak piste ilerlerken yapıldığını ve pilotun durumu yalnız kendisine bildirdiğini söyledi. Unakıtan, "Bu nedenle telaş ve olağanüstülük olmadı" dedi. Eski bakanlardan Necdet Menzir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunduğu uçakta yapılan aramada bomba çıkmadı.