Uzan lehine yeni bir karar

Yargıtay 14'üncü Hukuk Dairesi, Uzan Grubuna ait olan Çukurova Elektrik Anonim Şirketi'nin (ÇEAŞ) taşınır taşınmaz mallarını kamunun kullanımına olanak tanıyan Adana 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozdu.

ANKARA - Yargıtay 14'üncü Hukuk Dairesi, Uzan Grubuna ait olan Çukurova Elektrik Anonim Şirketi'nin (ÇEAŞ) taşınır taşınmaz mallarını kamunun kullanımına olanak tanıyan Adana 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozdu. Böylece Yargıtay ikinci kez bir yerel mahkeme kararını bozmuş oldu. Yargıtay daha önce de Tarsus 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararla ilgili olarak verdiği bozma kararında Uzanların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşülen bir davası olduğunun altını çizerek, "ÇEAŞ'ın tesisleri ve bunlar üzerindeki haklar davalar sonuçlanıncaya kadar kullanılamaz" demişti.