Uzanlardan yeni manevra

Uzanlar, ABD mahkemesine "TMSF'nin el koyduğu hisselerimizi Motorola alsın, borcumuzdan düşsün" dedi. TMSF, hisseleri satma hazırlığında...

İSTANBUL - ABD'de Motorola'yı dolandırmak iddiasıyla 'yargılanan Uzanlar, TMSF'nin elindeki şirketlerinin satışını engellemek için yeni girişimler peşinde.
Kemal Uzan, Cem Uzan, Murat Hakan Uzan, Melahat Uzan, Ayşegül Uzan ve hakkında Türkiyede MASAK tarafından soruşturma yapılan Antonio Luna Betancourt'un avukatı, New York Eyalet Mahkemesi Hâkimi Jed Rakoff'a verdiği 25 Ağustos 2005 tarihli dilekçede müvekkillerinin Motorola'ya borçlarını kabul ettiklerini belirtti. Böylelikle Uzanların Motorola'ya borçlu oldukları kendilerince tescil edildi. Ancak borcun kabulü, Uzanlar için ödeneceği anlamına gelmiyor.
Dilekçenin başka bölümünde ikinci adım atıldı ve Motorola'nın Telsim hisselerinin bir kısmını satıp borcunu tahsil edebileceği belirtilerek şu görüşlere yer verildi:
'Cezadan korkuyorlar'
"Ancak Türkiye'de çıkarılan yeni kanunlar davalılara ait Telsim hisselerinin mahkemenize gönderilmesini engellemektedir. Davalılar böyle bir girişimde bulunmaları halinde Türkiye'de cezalandırılacaklarından endişe etmektedir. Ayrıca mahkemenizin verdiği karara itirazdan da vazgeçmişlerdir. Motorola'nın alacaklarının Türkiye'de bulunan şirket aktiflerinden karşılanmasına itiraz etmemektedirler. Ayrıca Motorola'nın alacağını tüm medya grubu şirketleriyle, çimento şirketlerinin aktiflerinden karşılanmasına itirazları bulunmamakta. Yani Telsim hisselerinin yüzde 66'sı üzerindeki ayni haklarımızı devrederek bedelinin borçlarına mahsup edilmesine rıza gösteriyoruz. Ayrıca TMSF'nin Telsim hisselerini 2.8 milyar dolara satışa çıkardığını da size bildirmek isteriz".
TMSF yetkilileri uzun süre Motorola'ya borcu olmadığını öne süren Uzanlardaki tavır değişikliğinin medya ve çimento şirketlerinin satışını önlemeye yönelik manevra olduğunu ifade ediyor. Çünkü New York'taki mahkemenin Uzanların talebini kabul edip adı geçen şirket hisseleri üzerine tedbir koymaya kalkması durumunda satış zora girebilir ve özellikle yabancılar çekingen davranabilir. Nitekim Uzanlardan alacaklı olan Motorola bu yüzden TMSF ile anlaşmada isteksiz davranıyor.
Avukattan tehdit
Motorola'nın avukatı Howard Stahl'in "Telsim'in hisselerini almak isteyen herhangi bir kişi, bu şirketin hisselerinin Uzanlara ait yüzde 66'lık bölümünün borçları nedeniyle Motorola'ya ait bulunduğu yolunda bir Amerikan mahkemesi kararı olduğunu bilmelidir" şeklindeki sözleri şirketin bu tavrını açıkça ortaya çıkarıyor.
Ancak bu konuda Motorola'nın eli de fazla güçlü değil. Çünkü alacaklı oldukları şirket Telsim'in devlete büyük miktarda borcu var. Devlet bu alacaklarını tahsil için Telsim hisselerini satabilir. Kalan hisselerin satışı ve buradan da alacak tahsilinde Motorola'nın Türk yasalarına göre önceliği yok. Kim önce gelirse ya da hukuken güçlüyse tahsilatı yapacak. Motorola'nın Türkiye ile yoğun iş ilişkileri böyle bir kavganın şirkete yararı olmayacağını gösteriyor.
TMSF: Yorum yanlış
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan ailesi vekili tarafından Rico davası kapsamında mahkemeye sunulan dilekçenin yanlış yorumlandığını açıkladı. Açıklamada, "Dilekçede Uzanların Motorola ile anlaştığı ve TMSF'nin yapacağı satışlarda Motorola'yı muhatap almak zorunda kalacağı gibi yanlış ve saptırılmış iddialara yer verilmiştir. Dilekçede 'Uzanlar ile Motorola arasında bir anlaşma'dan bahsedilmemektedir. Uzanlar, Telsim hissesinin mahkemeye depo edilmesine itirazdan vazgeçtiklerini, ancak fiilen tasarruf imkânları olmadığı için bunu yerine getiremediklerini beyan etmişlerdir. Bu beyanlar Telsim-Motorola ilişkilerinde ve Telsim satış sürecinde yeni bir hukuki durum doğurmamaktadır. Beyan ve yorumlar satış takvimleri ilan edilmiş Uzan varlıklarının muhtemel alıcılarını tereddüde sevk etmeye yönelik bir girişimdir" denildi.