Vakıfbank kamulaştırılıyor mu?

Vakıfbank kamulaştırılıyor mu?
Vakıfbank kamulaştırılıyor mu?
Hükümetin Meclis'e sunduğu Bankalar Kanunu'ndan Vakıfbank'a darbe çıktı. Bankanın, Vakıflara ait olan yüzde 58'lik hissenin tamamı, belli bir bedel karşılığı Hazine'ye devrediliyor.

Hükümetin, bugün Meclise gönderdiği tasarıdan Vakıfbank bombası çıktı. Tasarının 7. maddesi ile Vakıflara ait olan yüzde 58'lik hissenin tamamı, belli bir bedel karşılığı Hazine'ye devrediliyor. Menderes'in talimatıyla kurulan bankanın hisselerinin Hazine'ye devredilmesi 'kamulaştırma' olarak değerlendiriliyor. Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, vakıf malının kamulaştırılamayacağını, dile getiriyor. Hükümetin Meclis'e sunduğu  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısında Vakıfbank ile ilgili çok önemli bir değişiklik yer aldı. Tasarının 7.maddesi ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu'nun 6.maddesine yeni fıkralar eklenmesi öngörüldü.

BEDELİ HÜKÜMET BELİRLEYECEK!
Buna göre banka hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan yüzde 58.5 oranındaki payın tamamı, Bakanlar Kurulunca belirlenecek beher hisse değeri üzerinden Hazine'ye devredilecek. Hazine'nin ödeyeceği rakam; banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan bedelin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
Yine ödemenin nasıl yapılacağına da hükümet karar verecek. Bankacılık uzmanları, kamulaştırma adımının arkasından Vakıfbank'ın özelleştirilmesinin gündeme geleceğine dikkat çekiyorlar.
Maddenin gerekçesinde, "BDDK'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu, bankaların sermaye yapılarını güçlü tutma ve bu hedeflere uyumlu olarak temettünün bankaların bünyelerinde bırakılması politikası, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'tan elde etmekte olduğu temettü gelirlerini ve dolayısıyla vakfiyelerde yazılı olan hayri, sosyal , kültürel, ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirme faaliyetlerini sınırlanmaktadır" denildi. Vakıfbank'ın, bankanın yönetim kurulu dokuz üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilecek. Tasarıyla, devir sonrasında Vakıfbank'ın hukuki rejiminin, 4603 sayılı Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası Hakkında Kanuna tabi bankalara uyumlu olmasını sağlamaya yönelik bazı düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor.


VAKIF MALI KAMULAŞTIRILAMAZ
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden üst düzey bir bürokrat, Vakıflar Bankası'nın bizzat Adnan Menderes'in talimatıyla 1954 yılında kurulduğunu ve Menderes'in kendi cebinden 50 lira verdiğini anımsattı. Bürokrat, "Türkiye yüzölçümünün neredeyse yüzde 25'i vakıf malı. Vakıfların banka ihtiyacı mı kalmadı da Vakıfbank özelleştirilecek. Vakıflar'ın hangi malı bu kadar süre içinde böylesine değerlenmiş? Banka 1954'te 50 milyon lira sermayeyle kurulmuş. Bugün değeri 10 milyar dolar. Bunun yaklaşık yüzde 60'ının vakıflara ait olduğunu düşünürsek; 6 milyar dolar. Var mı böyle başka bir yatırım" diye sordu. Aynı bürokrat, bunun yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi, orası olmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğini iddia etti. Hükümet gerekçesinde, BDDK'nin temettü izni vermemesinin gösterildiğini vurgulayan bürokrat, "Ne olmuş daha önce de izin verilmiyordu. Vakıfların paraya ihtiyacı varsı, yüzde 5 hissesini halka arz etsin, kendisine düşen miktarı, 300 milyonu cebine koysun" dedi.

bigPara.com