Vali ve kaymakamlar bastırınca Meclis'ten ek zammı kaptı

Meclis'ten vali ve kaymakamlara son gün süprizi çıktı. Hâkim ve savcıların ardından vali ve kaymakamların da maaşları da önemli oranlarda artacak. Çeşitli meslek gruplarına yapılan ek zamlar mülki idare amirlerinin isyanına neden oldu.

ANKARA - Meclis'ten vali ve kaymakamlara son gün süprizi çıktı. Hâkim ve savcıların ardından vali ve kaymakamların da maaşları da önemli oranlarda artacak. Çeşitli meslek gruplarına yapılan ek zamlar mülki idare amirlerinin isyanına neden oldu. Vali ve kaymakamlar son bir hafta içerisinde kendilerine de ek zam yapılması konusunda yoğun kulis faaliyeti yürüttüler. Bu talebe Meclis'in son çalışma gününde 'yeşil ışık' yakıldı ve zammın nasıl yapılacağı konusunda yoğun bir trafik yaşandı.
Muhalefetin desteği üzerine AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik konuyu Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüştü. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun da onayının alınmasının ardından, zam için teknik çalışma başlatılarak önerge hazırlandı. Yeni tasarı ya da teklif hazırlanarak tatil öncesi yasalaştırılmasının zor olduğundan hareketle Genel Kurul gündeminde iki yıldır bekleyen 'Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Öngören Tasarı' tüm partilerin onayıyla görüşülerek sabaha karşı yasalaştı.
Yasaya göre; İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfındaki personele, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin oranı, personelin görev mahali, çalışma şartları, unvanı, aylık derecesi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye'nin uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanı tarafından belirlenecek.
Maaşlar ne kadar olacak?
Yasadaki en yüksek limit uygulanırsa İçişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın maaşı 3 bin 222 YTL'den 4 bin YTL'ye; birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir il valisinin maaşı 3 bin 426 YTL'den 3 bin 700 YTL'ye yükselecek. Genel müdür 3 bin 600 YTL, genel müdür yardımcısı, mülkiye müfettişi, hukuk müşaviri (1. sınıf) 3 bin 350 YTL, 1. sınıf kaymakam 3 bin 300 YTL, birinci derecenin birinci kademesindeki kaymakam 2 bin 710 YTL alacak.
1. sınıf amirler geliyor
Yasa ayrıca, mülki idare hizmetleri sınıfında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışanların birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilme şartlarını da düzenliyor. Bu koşullar şöyle:

 • Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında, kaymakam adaylığı dahil olmak üzere fiilen 15 yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak.
 • Sicil notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak.
 • Cumhuriyet'in temel niteliklerine aykırı davranıştan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikte suçtan birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmaya engel disiplin cezası almamış olmak.
 • Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen suçtan hüküm giymemiş olmak.
 • Aylıktan kesme veya kademe durdurma cezası almamış olmak.
  Birinci sınıf mülki amirlik için not gerekecek
  Yasaya göre; birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl kasım ayında yapılacak.
  Söz konusu değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan almak gerekecek. Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak.
  Yasanın yayımı tarihinde valilik, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, kurul başkanlığı ve birinci hukuk müşavirliği görevlerinde bulunanlar ile mülki idare hizmeti sınıfında 15 yıl hizmet etmiş ve kazanılmış hak aylığı 1. derecenin 4. kademesinde olanlar, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselmiş sayılacak.
  Yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında 15 yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanların, birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler bir yıl içinde tamamlanacak.
  Mülki idare amirlerinin özel hizmet ve makam tazminatları da artırılacak. Yeni ihdas edilen birinci sınıf mülki idare amirlerinin ek göstergesi 5800 olacak.