'Varlık barışı'nda süre 30 Eylül tarihine kadar uzatılıyor

'Varlık barışı'nda süre 30 Eylül tarihine kadar uzatılıyor
'Varlık barışı'nda süre 30 Eylül tarihine kadar uzatılıyor

Maliye Bakanı Şimşek, ilk varlık barışı uygulaması sırasında 14 milyar liralık beyanda bulunulduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önerge ile 1 Haziran itibarıyla sahip olunan varlıklar için 30 Eylül'e kadar başvurada bulunulabilecek

ANKARA - Kamuoyunda ‘varlık barışı’ olarak adlandırılan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunu’nun uygulama süresi 30 Eylül tarihine kadar uzatılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe uygulamalarını içeren Torba Kanun Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında kabul edilen bir önerge ile varlık barışı ikinci defa uygulamaya konulacak. Buna göre, 1 Haziran 2009 tarihi itibarıyla sahip olunan varlıklar için 30 Eylül 2009 tarihine kadar varlık barışı başvurusu yapılabilecek ya da bildirimde bulunulacak. Bakanlar Kurulu, başvuru ve bildirim süresini üç ay daha uzatabilecek.

Verginin ödenmesi şart
Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarih edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek, tarhiyat yapılacak. İndirimi reddedilen KDV’ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacak. Ancak indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde, mahsup edilecek matrah tutarında yüzde 18’lik KDV dikkate alınacak.
Böylece yeni düzenlemede, matrah indiriminden yararlanmak için hesaplanan verginin ödenmesi şartı getirilirken, indirimi mümkün olmayan KDV nedeniyle yapılan tarhiyatlara da mahsup imkânı tanındı. Düzenlemede yer alan bir geçici madde uyarınca 1 Mayıs 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının, Türkiye’de bulunmayan kurumlardan sağladıkları iştirak kazançlarının ve yurtdışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançların, 28 Şubat 2010 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi halinde, bunlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların 1 Kasım 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tasfiyesinden doğan kazançlarının yıl sonuna kadar Türkiye’ye transfer edilmesi halinde de gelir veya kurumlar vergisi müstesnası geçerli olacak. Bu arada bir başka geçici maddeye göre de süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19 Haziran 2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemesi başlatılanlar, bu incelemelerle ilgili olarak kanunun (vergi incelemesi yapılmamasıyla) ilgili maddesinden yararlanamayacak. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk varlık barışı uygulaması sırasında 14 milyar 832 milyon 69 bin 258 liralık beyan ve bildirimde bulunulduğunu bildirdi. Şimşek, söz konusu tutarın 10 milyar 748 milyon 737 bin 982 lirasının yurtdışındaki, 4 milyar 83 milyon 331 bin 276 liralık kısmının da yurtiçindeki varlıkları kapsadığını belirtti. (Radikal)