Vergi cezası yüzde 9.8 zamlı

Vergi cezalarına, yeni yılda yüzde 9.8 zam yapılacak. Bilanço esasına göre defter tutma hadlerinde de aynı oranda artış olacak.

ANKARA - Vergi cezalarına, yeni yılda yüzde 9.8 zam yapılacak. Bilanço esasına göre defter tutma hadlerinde de aynı oranda artış olacak.
Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı'na göre, Kanunla ilgili çeşitli had ve miktarlar, 1 Ocak'ta yüzde 9.8 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artacak. Bu çerçevede, fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası, yeni yılda 129 YTL'ye çıkacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge için kesilecek toplam ceza miktarı da 60 YTL olacak. En az ceza haddi, damga vergisinde 6 YTL'ye, diğer vergilerde 12.9 YTL'ye yükselecek. Yeni yılda sermaye şirketlerinin 1. derece usulsüzlük cezası 70, birinci sınıf tüccarların ve serbest meslek erbabının 46, ikinci sınıf tüccarların da 23 YTL olarak uygulanacak. Kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek işlerde, vergi numarası olmadan işlem yapanlara 150 YTL ceza kesilecek. Fatura zorunluluğuna ilişkin limit ise 520 YTL'ye ulaşacak.