Vergi indiriminde mescitler kapsam dışı

Haber: NEŞE KARANFİL / Arşivi

ANKARA - Cami ve Kuran kurslarına yapılacak yardımlara sağlanacak vergi avantajının şartları belirlendi. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağında vergi avantajından yararlanmak için ‘umuma açık’ olması şartı aranacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ibadethane olarak kabul ettiği tüm tesisler kapsamda olacak. Ancak mesela bir şirket kendi çalışanları için yerleşkesi içinde bir ibadethane yaparsa bu kapsam dışında kalacak. Ya da bir apartmanda yönetim sakinlerinin kullanacağı mescit yaptırmak istenirse bu da kapsam dışında.
Cami ve Kuran kurslarına yapılan yardımların vergiden düşülebilmesine ilişkin hazırlanan tebliğ taslağına göre, “ibadethane” ve “yaygın dini eğitim verilen tesis” ifadelerinden Diyanetçe ibadethane sayılan yerler ile Diyanet denetimine tabi olan ve din eğitimi verilen tesislerin anlaşılması gerekecek. Bu kapsamdaki ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi şartı aranacak. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet teşkilatınca denetlenmesi gerekecek.

bigPara.com