Vergi indirimleri başka bahara kaldı

'Vergi indirimleri üzerinde çalışıyoruz' açıklamasından bir gün sonra dönen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ardından Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de ümitleri söndürdü.

ANKARA - 'Vergi indirimleri üzerinde çalışıyoruz' açıklamasından bir gün sonra dönen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ardından Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de ümitleri söndürdü.
Şener, vergi ve benzeri kamusal yüklerin azaltılmasına yönelik taleplerin dün ekonomiyle ilgili bakanların katıldığı toplantıda görüşüldüğünü hatırlatarak, bu taleplerin 2007 bütçesyile ele alınmasının yerinde olacağı eğilimi oluştuğunu söyledi. Şener ayrıca, "Yıl içinde bütçe beklentilerinde ortaya çıkacak iyileşmelerle bu talepler bu marjlar içinde ele alınabilir" dedi. Sektörlerin taleplerinin, hem gelirin azaltılması hem harcamanın artırılmasını içerdiğini kaydeden Şener, bunun finans dengelerini doğrudan etkileyeceğini, hükümetin ise programı tavizsiz olarak uygulama kararlılığında olduğunu yineledi.
Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu da, hesabı kitabı yapılmadan vergi indirimine gidilmeyeceğıini belirterek, "Bunun dışında kimseyi beklentiye sokmamak gerekiyor" diye konuştu.
Gelir vergisi tamam
Bu arada, beyana tabi kazançlar için yüzde 40 olan en üst gelir vergisi oranını, ücretlilerde olduğu gibi yüzde 35'e çeken yasa teklifi Genel Kurul'da kabul edildi. Yapılan değişiklikle, yıllık kazancı 18 milyar YTL'ye kadar olan orta gelir grubunun ödeyeceği yıllık vergi 320 YTL indirildi. Yasaya göre, hem ücretliler, hem de kazançları beyana tabi olanların yıllık 7 bin YTL'ye kadar kazançları yüzde 15 vergilendirilecek. Yıllık 18 bin YTL'ye kadar olan kazançların 7 bin YTL'si için 1.050 YTL, fazlası yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Gelir vergisi dilimlerinde yapılan değişiklik 1 Ocak 2006 tarihinden sonra elde edilen gelirler için uygulanacak. Yasayla yatırım indirimi de sona eriyor. Ayrıca, ÖTV'den muaf olan biyodizele litre başına 0.6498 YTL (65 Ykrş) ÖTV getirildi.