Vergi istisnası 8.6 milyar YTL

Devletin, kurumlar, gelir, katma değer ve özel tüketim vergisi yasalarıyla çeşitli mükelleflere uyguladığı indirim, istisna ve muafiyetler nedeniyle 2006'da almaktan vazgeçeceği vergi tutarının 8.6 milyar YTL olduğu belirlendi.

ANKARA - Devletin, kurumlar, gelir, katma değer ve özel tüketim vergisi yasalarıyla çeşitli mükelleflere uyguladığı indirim, istisna ve muafiyetler nedeniyle 2006'da almaktan vazgeçeceği vergi tutarının 8.6 milyar YTL olduğu belirlendi. Devlet alması gereken kurumlar vergisinin yüzde 27'sinden, gelir vergisinin ise yüzde 7.4'ünden bu nedenle vazgeçiyor. Yeni bütçe sistemi kapsamında ilk kez Maliye, indirim, istisna ve muafiyetler nedeniyle alınmayan ve vergi harcaması olarak nitelendirilen vergi tutarlarını da hesapladı.
Kurumlar Yergisi Yasası'nın 19, Gelir Vergisi Yasası'nın 29, Katma Değer Vergisi Yasası'nın 13 ve Özel Tüketim Vergisi Yasası'nın da 6 maddesiyle, değişik mükelleflere istisna, muafiyet ve indirim uygulanıyor. Kurumlar Vergisi Yasası'ndaki 19 ayrı istisna, muafiyet ve indirim nedeniyle 2006'da alınmayacak kurumlar vergisi tutarı 5.4 milyar YTL. Yeni yılda toplam kurumlar vergisi tahsilatı 14.7 milyar YTL olacak. Devlet 2006'da her 100 liralık kurumlar vergisinin 26.8 lirasından indirim, istisna ve muafiyetler nedeniyle vazgeçecek. 2006'da 14 milyar 756 milyon YTL olması beklenen indirim, istisna ve muafiyet hariç kurumlar vergisi tahsilatının 2007'de 14 milyar 582 milyon YTL'ye inecek.