Vergi kaçağı bildiğiniz gibi

Maliye Bakanlığı'nın 2005'te yaptığı incelemeler vergi kaçakçılarının alışkanlıklarını bırakmadığını ortaya koydu. Her 100 YTL'lik kazanca karşılık 119 YTL devletten kaçırılıyor.

ANKARA - Maliye denetim birimlerinin 2005 yılındaki vergi incelemeleri, ülkede vergisi ödenen her 100 YTL'lik kazanca karşılık, 119 YTL'nin devletten kaçırıldığını ortaya koydu. Gelir İdaresi'nin çeşitli caydırıcı önlemlerine rağmen, vergi kaçakçıları eski alışkanlıklarını terk edemiyor.
Maliye denetim birimleri, geçen yıl yurt çapında 104 bin 578 vergi incelemesi yaptı. Bu incelemelerin 50 bin 700'ü vergi denetmenleri, 46 bin 810'u vergi dairesi müdürleri, 3 bin 943'ü gelirler kontrolörleri, 3 bin 78'i hesap uzmanları, 47'si de müfettişler kanalıyla gerçekleştirildi. İncelenen mükelleflerin devlete 32 milyar 548 milyon 467 bin 217 YTL gelir beyan ettiği ve bu gelir üzerinden vergi ödediği saptandı. Buna karşılık mükelleflerin 38 milyar 715 milyon 354 bin 158 YTL tutarında kazancı devletten gizleyerek, milyarlarca YTL vergi kaçırdığı anlaşıldı.
Gelirler kontrolörlerinin incelemelerinde de beyan edilen gelir 9 milyar 748 milyon YTL, kaçırılan gelir 30 milyar 233 milyon YTL, vergi denetmenlerinin incelemelerinde beyan 13 milyar 557 milyon YTL, kaçırılan gelir de 2 milyar 724 milyon YTL oldu.
Hesap uzmanları, 8 milyar 513 milyon YTL'lik beyana karşılık, 5 milyar 592 milyon YTL'nin, müfettişlerde de 3 milyon YTL'lik gelire karşılık 4 milyon YTL'nin devletten gizlendiği tespit edildi. Vergi dairesi müdürlerinin denetiminde de 724 milyon YTL'lik beyana karşılık, 159 milyon YTL'lik kaçak olduğu ortaya çıktı.
Oran yükseliyor
Geçen yıl incelemelerde, beyan edilen her 100 YTL'ye karşılık, 119 YTL'nin kaçırıldığı ortaya çıktı. Yani, denetlenen 104 bin 578 mükellefin kazancının 71 milyar 263 milyon 821 bin 375 YTL olduğu, ancak bunun yüzde 54.3'lük kısmının gizlendiği görüldü. 2004'teki 153 bin 881 incelemede beyan gelir 22 milyar 124 milyon 52 bin YTL, kaçırılan da 18 milyar 712 milyon 916 bin YTL olmuştu. Böylece her 100 YTL'lik beyana karşılık mükelleflerin 84.6 YTL'yi devletten sakladığı anlaşılan 2004'te, 40 milyar 836 milyon 969 bin YTL'lik toplam kazanç içindeki kaçak oranı da, yüzde 45.8 olarak ölçülmüştü.
İncelemeler, vergi dairelerinin geçen yıl başından itibaren düşük gelir beyan eden mükellefleri, "Bir daha düşün" diye uyarmasına karşın kayıp kaçakta 8.5 puan yükselme olduğunu gösterdi.
İncelemeler, en fazla kaçağın damga vergisinde yaşandığını ortaya koydu. Kaçak oranının, toplam gelirde yüzde 77.33'e ulaştığı damga vergisini, yüzde 75.71'lik oranla banka ve sigorta muameleleri vergisi izledi. Kaçak oranı geçici vergide yüzde 75.66, veraset ve intikal vergisinde yüzde 66.92, kurumlar vergisinde yüzde 53.35, KDV iadelerinde yüzde 35.73, gelir vergisinde 33.32, KDV'de de yüzde 15.87 olarak hesaplandı.
Off-shore kaçış yolu
Off-shore işlemleri, banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi değil. Bankalar, aracılık maliyetlerini aşağı çekmek için bu sistemden işlem yapabiliyor. İncelemeler, işlemlerin off-shore değil, Türkiye'de yapıldığını vergiden kaçmak için böyle gösterildiğini ortaya koyuyor.