Vergi memurundan protesto

IMF ile imzalanacak yeni stand-by anlaşması için gerekli şartlardan olan Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasaya tepki yağıyor.

İSTANBUL - IMF ile imzalanacak yeni stand-by anlaşması için gerekli şartlardan olan Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasaya tepki yağıyor. Tasarıya karşı çıkan vergi memurları, tasarının kendileri için büyük hak kayıpları getirdiğini ifade ederek İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki vergi dairelerinde direnişe başladı.
Vergi dairelerinde beyanname almayarak pasif eylem yapan memurlar, beyannamelerin teslim gününden birkaç gün önce yapılan eylemin çalışanların önemini göstereceğini belirtti. Vergi dairesi müdürlerinin kendilerine baskı uyguladığını söyleyen eylemciler saat başı yoklama alındığını öne sürdü. Tasarının geri çekilmesini isteyen memurlar, Büro Emekçileri Sendikası'nın önderliğinde iki günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. İstanbul genelinde yüzde 90'a yakın katılım olduğu belirtilen eylemin, tasarı Meclis'ten çekilmediği takdirde işyerini terk etmeme eylemine de dönüşebileceği ifade edildi.
Öte yandan yeni tasarıya ilişkin sendika tepkileri de artıyor. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası yetkilileri de tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda gelir teşkilatındaki 20 bine yakın kadronun iptal edileceğini açıkladı. Yetkililer tasarıyla, gelir teşkilatının 63 bin 74 kadrosunun 44 bine indirileceğini ileri sürdü. Kadrosu iptal edilen personelin diğer kurumlara verilmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilme tehlikesi olduğu ifade edilirken tasarıyla, çalışanların kariyer ve liyakate dayalı görevlerinde ilerlemelerinin imkânsız hale getirildiği kaydediliyor.