'Vergi muafiyetini yabancı için istedik'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar, uzun vadeli, uygun koşullu konut finansman sistemine (mortgage) ilişkin hazırlanan yasa taslağında...

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar, uzun vadeli, uygun koşullu konut finansman sistemine (mortgage) ilişkin hazırlanan yasa taslağında, uluslararası rekabet avantajı sağlanması açısından konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirim öngördüklerini, ancak bunun uygun görülmemesinin, sistemin çalışmaması anlamına gelmediğini söyledi.
Cansızlar, Türkiye'de sistemin mutlaka işleyeceğine, ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Uygun koşullu konut finansman sistemiyle ilgili vergi indirimi ve benzeri kolaylıkların sağlanmamasının bu sistemin çalışmayacağı anlamına gelmeyeceğini kaydeden SPK Başkanı Doğan Cansızlar, şöyle devam etti:
Faiz daha da düşecek
"Bu sistem mutlaka çalışacak. Getirmek istediğimiz vergi kolaylıklarını, bize uluslararası alanda ihraç edeceğimiz sistemle ilgili kâğıtların rekabet üstünlüğünü sağlaması için getirmek istemiştik. Bu sistem yine çalışacak, ama rekabet gücü konusunda daha farklı olsun istemiştik. Çünkü diğer ülkelerdeki uygulamalar da bu yönde. Her ülke kendi çıkaracağı kâğıtların, sermaye piyasası araçlarının daha cazip hale gelmesi için tedbirler alıyor. Bunlar rekabete dönük tedbirlerdir." Enflasyonun düştüğü ortamda sistemin çalışmasından endişesi olmadığını ifade eden Cansızlar, faizlerin daha da ineceğini düşündüğünü kaydetti.
Sistemde herkesin aynı anda konut sahibi olacağı bir düzenleme olmadığını vurgulayan SPK Başkanı Cansızlar, sistemin istihdamı ve ekonomiyi olumlu etkileyeceğini söyledi. SPK'nın hazırladığı kanun taslağındaki uygun koşullu konut finansman sistemi kapsamında ipotekli konut kredilerinde ödenecek faizlerin gelir vergisi matrahından indirilip indirilmeyeceği konusundaki düzenlemeyi, Maliye olumlu bulmamıştı.