Vergi politikası için genel müdürlük kurulacak

Devletin vergi gelirlerini toplamak üzere özerk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı kurulurken...

ANKARA - Devletin vergi gelirlerini toplamak üzere özerk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı kurulurken, uygulanacak gelir ve vergi politikalarını belirlemek üzere de Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü kurulacak. Böylece vergi toplama işi Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu'nda, vergi politikalarını belirleme işi de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'da olacak.
IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının yapısal kriterlerinden olan düzenleme çerçevesinde kurulacak genel müdürlük için 21 kişilik kadro ihdas edilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Kamu Mali Yönetimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair tasarıya konulmak üzere hazırlanan önerge daha sonra yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak kurulacak. Genel müdürlükte iki genel müdür yardımcısı, altı daire başkanı, 12 şube müdürü görev yapacak. Arıoğlu'nun vekâlet ettiği özerk yapıdaki Gelir İdaresi Başkanlığı sadece vergi toplamaya yoğunlaşacağı için yeni genel müdürlük, devlet gelirleri ve vergi politikasını genel ekonomik politika, strateji ve ilkeler çerçevesinde oluşturmakla görevli olacak. Devlet gelirlerine ilişkin kanun, kararname, tüzük ve yönetmelik tasarı ya da taslakları genel müdürlükçe hazırlanacak. Gelirlere etki edecek her tasarı ve teklif de genel müdürlükçe devlet gelirleri politikası açısından değerlendirilecek.
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nün kurulması, IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının yapısal kriterleri arasında yer alıyor. Öte yandan, yine IMF'nin maliye konusundaki yapısal kriterlerinden olan büyük vergi mükellefleri için özel vergi dairesi kurulması konusunda da adım atıldı. Komisyondaki tasarıya eklenen madde uyarınca, 2005 yılı sonuna kadar kurulacak özel vergi dairesi, en yüksek vergi ödeyen ilk bin mükellefe hizmet verecek.