Vergi tarifesi işçileri vurdu

Türk-İş, ücretliler dışındaki gelir vergisi mükelleflerinin vergi yükünü indiren, ancak bazı ücretlilerin yükünü artıran gelir vergisi tarifesindeki değişikliğin kamu işçilerine bu yılın ikinci altı aylık dönemde uygulanacak yüzde 3'lük ücret zammını alıp götüreceğini savundu.

ANKARA - Türk-İş, ücretliler dışındaki gelir vergisi mükelleflerinin vergi yükünü indiren, ancak bazı ücretlilerin yükünü artıran gelir vergisi tarifesindeki değişikliğin kamu işçilerine bu yılın ikinci altı aylık dönemde uygulanacak yüzde 3'lük ücret zammını alıp götüreceğini savundu. Türk-İş, hükümetin 2006'da uygulayacağı kurumlar ve gelir vergisi düzenlemelerini bir raporda değerlendirdi. Türk-İş, küresel sermayeye ve büyük şirketlere olanaklar sağladığını savunduğu söz konusu düzenlemelerin Anayasa'nın 73'üncü maddesine aykırı olduğunu duyurdu.
Türk-İş, "Anayasamız, ödeme gücüne göre vergi alınmasını öngörmesine rağmen, yapılan düzenlemeler eşitlik ilkesine ve düşük gelirlileri korumayan ve onların daha çok vergi vermesini öngörmektedir" dedi.
'Kayıplar artacak'
Kurumlar vergisindeki indirimlerin yatırımları teşvik amacıyla yapıldığı görüşünün inandırıcı olmadığını kaydeden Türk-İş raporunda şu görüşlere yer verildi:

  • Yeterli vergi toplanamayan kurumlar için verginin 10 puan düşürülmesi, vergi kayıplarını artıracaktır.
  • Çalışanların ödedikleri vergileri ve sigorta primlerini aşağıya çekmeden, bu tür sağlanan avantajlar yeterli olmayacaktır. 2006'da bu nedenle oluşan vergi kayıpları dolaylı vergilerle halktan tahsil edilecektir.
  • Asgari ücretlinin ödediği verginin altında vergi ödeyenler var. Asgari ücretlinin vergisinin 5 puan düşürülmediği bir dönemde, vergi adaletsizliği artacaktır.
  • 2006'da kamu işçisinin son altı ayda alacağı yüzde 3 zam vergi oranındaki artışla geri alındı. Ücreti kısmen olan kamu işçisine vergi tarifesinin üçüncü dilimine yüzde 27 vergi uygulanacağından, 2 puan artış sonucu dördüncü altı ay ücret artışı yüzde 1 olacaktır.
  • Değişiklikle, orta gelir daha fazla vergi ödeyecektir.
  • 2004 verilerine göre, sigortalıların yarısına yakınından asgari ücret üzerinden prim ve vergi kesiliyor.
  • Kurumlar vergisine 10 puan indirim yapılması, şirketler zararlarına vergi iadesi getirilmesi, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve vergi kurullarına aykırıdır.