Vergi yükü düşürülüyor, iade kalkıyor

Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile işçi ve memurların vergi yükleri düşecek. Emeklilerden sonra çalışanların vergi iadesi de kalkacak ve yerine özel indirim uygulanacak.

ANKARA - Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile işçi ve memurların vergi yükleri düşecek. Emeklilerden sonra çalışanların vergi iadesi de kalkacak ve yerine özel indirim uygulanacak. Edinilen bilgiye göre, Vergi Konseyi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yürüttüğü Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı çalışmalarında, ücretlilerin vergi rejiminde değişikliğe gidilmesi görüşü benimsendi. Bu yöndeki öneri, Vergi Konseyi'nden geldi.
Batılı ülkelerde, ücret karşılığı çalışanların farklı vergilemeye tabi tutulduğunu belirten Vergi Konseyi, Türkiye'de yıl içinde uygulamaya konulan yeni gelir vergisi tarifesiyle çalışanlara yönelik beş puanlık indirimin de son bulduğuna dikkati çekti.
İade birim sayılmıyor
Çalışmalarda, vergi iadesi uygulamasının OECD tarafından sabit bir indirim olarak kabul edilmediği, bu durumun da Türkiye'de çalışanlar üzerindeki vergi yükünün, olduğundan çok daha yüksek görülmesine yol açtığı ifade edildi. Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, "OECD'ye göre, Türkiye'de asgari ücret üzerindeki vergi yükü yüzde 15 dolaylarında. Oysa vergi iadesi ile bu oran yüzde 7'lere düşüyor. Fakat OECD, vergi iadesini sabit bir indirim görmediği için, bu durum yük hesaplamalarında dikkate alınmıyor" dedi. Gelir vergisi çalışmalarında taraflar, hem çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması hem de işçi ve memurlar için özel indirimin hayata geçirilmesi konusunda prensip kararı aldı.
Ücrette Danimarka birinci
Bu arada, çalışmalarda masaya konulan OECD'nin gelir vergisi ve sigorta primlerinin emek maliyeti oranıyla ilgili verileri de, Türkiye'de işçi ve memurların vergi yükünün çok yüksek rakamlara ulaştığını ortaya koydu.
Verilere göre Türkiye, ortalama ücret üzerindeki gelir vergisi yükü sıralamasında, yüzde 15.4'lük oran ile 30 OECD ülkesi arasında çocuksuz ve bekâr çalışanlar bakımından 14'üncü, iki çocuklu çalışanlar bakımından ise yedinci sırada yer alıyor. Ücretlere en yüksek gelir vergisi uygulayan ülke ise Danimarka. Bu ülkede çocuksuz-bekâr bir ücretlinin ortalama maaşının yüzde 30.6'sı vergiye gidiyor. Söz konusu oran iki çocuklu bir Danimarkalı işçide yüzde 25.4'e düşüyor. Çocuksuz-bekâr işçiye yüzde 26.6 vergi uygulayan Belçika, özel indirimle, iki çocuklu ücretliyi yüzde 15.2 vergiye tabi tutuyor. Çocuksuz-bekâr bir işçi üzerindeki vergi yükü sıralamasında yüzde 2.2'lik oran ile Güney Kore 29, yüzde 0.6'lık oran ile de Yunanistan son sırada bulunuyor.
Lüksemburg'da vergi yok
İki çocuklu işçinin vergi yükü sıralamasında özel indirim ve diğer indirimler sonucunda çalışanların vergi yükünü sıfıra düşüren Lüksemburg 28'inci, indirimlerle yükü sıfıra düşürdüğü gibi ilave ödeme de yapan Almanya 29'uncu sırada. Ortalama ücret üzerindeki gelir vergisi yüküne, sigorta primleri eklendiğinde Türkiye, 30 ülke arasında, evli ve iki çocuklu çalışanlar üzerindeki vergi yükü bakımından ilk sıraya yükseliyor. Yüzde 42.7 ile en fazla vergi bulunan Türkiye'yi, yüzde 42.4'lük vergi oranıyla İsveç izliyor.